晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

Værdighedsogældrepolitik.jpg

Kontakt

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 97 97

Byrådet har den 17. december 2018 vedtaget en samlet politik for ældreområdet. 

Ældre i Greve Kommune har et liv med værdighed, et godt helbred og gode sociale relationer og lever længst muligt i eget liv. Det er byrådets overordnede ambition på ældreområdet for årene 2018-2022.

Ambitionen skal sikres gennem fire grundlæggende værdier:

  • Ældres liv skal opleves meningsfyldt og værdigt
  • Ældres ressourcer skal stimuleres og anvendes i hverdagen
  • Ældre skal opleve tryghed gennem relationer
  • Ældres behov er omdrejningspunkt for kommunens service