晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015

Byrådet vedtog den 29. oktober 2013 Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015.

Visionen for turismeindsatsen er:

”Greve vil, med udgangspunkt i vores styrkepositioner på turismeområdet og i samarbejde med omkringliggende kommuner og turismeaktører, synliggøre og udvikle områdets attraktive tilbud til borgere og besøgende. Målet er endvidere, at indsatsen bidrager til at skabe flere arbejdspladser og større omsætning i turisterhvervet samt til generelt at profilere kommunen.”

Målene for turismeudviklingen er at:

  • Øge kendskabet til Greves attraktioner og tilbud blandt borgere og besøgende
  • Øge antallet af turister
  • Øge turismeforbruget i kommunen

Det vil vi opnå ved at:

1) Styrke samarbejdet internt og eksternt om turismeindsatsen

2) Udvikle attraktioner og oplevelsestilbud

3) Fremme cykelturisme og overnatningsmuligheder

4) Forbedre markedsføringen af kommunens turismetilbud