晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

Formål

Formålet er, at fastholde og fremme god trivsel og et godt arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

Greve Kommune lægger vægt på at være en social ansvarlig arbejdsplads, hvor der løbende er fokus på arbejdsmiljøet og medarbejdernes sundhed og trivsel.

Målsætninger

 • Sikre arbejdsglæden ved at have fokus på trivsel
 • Skabe åbenhed og dialog om arbejdsmiljøet
 • Understøtte forskellige indsatser for at styrke arbejdsglæden
 • Synliggøre fælles holdninger til håndtering af arbejdspres
 • Skabe rammer for at forebygge, identificere og håndtere stress
 • Tilfredse medarbejdere, der trives
 • En attraktiv arbejdsplads
 • En naturlig personaleomsætning
 • Lavt sygefravær

Handlemuligheder

Trivsel er et fælles ansvar, som både ledelsen, kollegaer og den enkelte medarbejder skal være med til at løfte.

Der foretages, hvert andet år, en måling af trivslen i Greve Kommune. På baggrund af trivselsundersøgelsen udarbejdes et Personale Politisk Regnskab og lokale trivselsrapporter for hver arbejdsplads. Med afsæt i de lokale trivselsrapporter og i en dialog mellem medarbejdere og ledere udarbejdes der af MED-lokaludvalg/personalemøde med MED-status en handleplan for hver arbejdsplads i kommunen.

Hver arbejdsplads skal drøfte, hvordan man tackler arbejdspres og hvordan der skabes åbenhed og dialog om arbejdspres og arbejdsglæde.

For at undgå arbejdspres er det vigtigt, at der for den enkelte medarbejder er balance mellem krav og ressourcer.

Desuden skal lederne sikre sig, at alle medarbejdere har klare, entydige mål og succes­kriterier. Det giver den enkelte medarbejder en følelse af mening og sammenhæng i arbejdet, når medarbejderen kan se, hvad han/hun bidrager med i forhold til Greve Kommunes overordnede mål.


Indflydelse på eget arbejde er også med til at skabe arbejdsglæde og giver ofte en større ansvarsfølelse over for resul­tatet.

MED Hovedudvalget har ansvar for, at der udarbejdes retningslinier om indsatsen mod arbejdsbetinget stress.

Direktionen har til opgave at give denne indsats status og legitimitet samt sikre prioritering heraf samt tilførsel af ressourcer.

Ledelsen har en særlig forpligtelse til at være opmærksom på forhold der kan forebygge, identificere og håndtere arbejdspres i hverdagen.

Medarbejderne skal være opmærksomme på egne og andres symptomer på for stort arbejdspres og tage kontakt til sin leder.

Tillids- og sikkerhedsrepræsentanter kan understøtte og overvåge indsatsen mod arbejdspres.

Center for HR & Personale kan bidrage med udvikling af metoder og tilbud til den enkelte medarbejder og den enkelte arbejdsplads til at forebygge, identificere og håndtere arbejdspres.

Vejledninger

 • Protokollat om indsats med arbejdsbetinges stress (MED rammeaftalen)
 • Aftalen mellem KTO og KL om trivsel og sundhed på arbejdspladserne (OK 08)

Godkendt på Byrådsmødet den 1. april 2008