晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

Greve Kommune har en personalepolitik, der består af en række delpolitikker.

Personalepolitikken i Greve Kommune skal sikre to vigtige formål:

  • At sikre attraktive og udfordrende arbejdsvilkår for kommunens medarbejdere.
  • At sikre kommunens muligheder for at levere fleksibel service med kvalitet til kommunens brugere og borgere.

Personalepolitikken handler altså både om de rettigheder, man har som medarbejder og om de forventninger der er til én som medarbejder i kommunen.

Personalepolitikkens opbygning

Grundlaget for personalepolitikken er kerneopgaven og De 3 værdier. Værdierne som grundlag betyder blandt andet, at personalepolitikken i Greve Kommune har form af holdninger og retningslinjer mere end regler. Der er altså lagt op til nogle brede rammer, som den enkelte arbejdsplads selv skal konkretisere og føre ud i livet.

Personalepolitikken indeholder tre fokusområder med en eller flere delpolitikker:

Rekruttering og fastholdelse

  • Rekrutteringspolitik
  • Ligebehandlingspolitik
  • Seniorpolitik

Sundhed og trivsel

  • Rusmiddelpolitik
  • Rygepolitik
  • Sygefraværspolitik
  • Trivselspolitik

Kompetenceudvikling

  • Kompetenceudviklingspolitik

Under hver delpolitik er der beskrevet en række værktøjer, som skal gøre det lettere at omsætte politikken i praksis. Som supplement til personalepolitikken, giver Personalets ABC konkrete anvisninger på en række personaleforhold.

Hvem gælder personalepolitikken for?

Personalepolitikken gælder som en fælles ramme for alle ansatte i Greve Kommune. Ansvaret for at personalepolitikken efterleves, ligger på den enkelte arbejdsplads.

De lokale MED-udvalg har til opgave at udmønte personalepolitikkerne til konkrete retningslinier.