晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

Børne- og Ungepolitik.jpg

Kontakt

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 97 97

Byrådet har den 29. april 2019 vedtaget en samlet politik for børne- og ungeområdet. 

I Greve Kommune mener vi, at et godt børneliv og ungeliv er værdifuldt i sig selv samtidig med, at det er grundlaget for et meningsfuldt voksenliv.

Børn og unge skal opleve tryghed og omsorg, og vi skal udfordre og motivere dem til at udvikle sig. Vi skal skabe opvækstbetingelser, så børn og unge i Greve Kommune uanset forudsætninger rustes så godt som muligt til at mestre deres eget liv som voksne og til at blive selvforsørgende.

Børne- og Ungepolitikken sætter rammen om børn og unges opvækst og dagligdag med følgende temaer:

  • Familien og Netværk
  • Trivsel og Tryghed
  • Dannelse og Fællesskaber
  • Leg og Læring