晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

Varmeplan_451_220

Kontakt

Natur og Miljø
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 94 48
natmil@zjsihe.com

Varmeplan

Greve Kommune er varmeplanlæggende myndighed, men der ligger mange forskellige kasketter i opgaven. Et samarbejde med et forsyningsselskab om et varmeprojekt kan afbilledes som i figuren, der kan downloades til højre.

Greve Kommune har en varmeplan, der består af en række delelementer i form af de oprindelige varmeplaner fra 1980'erne med tillæg i form af ændringer i de oprindelige planer i kraft af efterfølgende varmeprojektgodkendelser, samt dispensationer til udlægning af fjernvarmerør til enkelte kunder i randområder af eksisterende fjernvarmeområder.

Overordnet kan det siges, at de fleste bygninger i Greve enten bor i et område, der er udlagt til forsyning med naturgas eller fjernvarme.  

De boliger der er blevet bygget efter varmeplanernes ikrafttrædelse har enten tilslutningspligt eller er blevet undtaget denne. De bygninger der var bygget på tidspunktet for ikrafttrædelse har enten senere tilsluttet sig frivilligt eller er fortsat opvarmet på anden vis.  

De fleste enkelt stående huse ligger i områder udlagt til naturgas. Dette kan dog ændre sig over de kommende år, da naturgassen i fremtiden i Danmark ikke skal anvendes til individuel boligopvarmning. Greve Kommune skal derfor som varmeplanlæggende myndighed løbende tage stilling til den fremtidige kollektive forsyning.

Læs mere i Folketingets Klimaaftale, der har resulteret i nye regler for kommunerne som varmeplanlæggende myndighed. Her er et citat fra s. 1:

"Opfølgende aftale
Partierne er enige om, at olie- og gasfyr skal udfases og erstattes med varmepumper, fjernvarme mv. Det skal være mere attraktivt at vælge grøn opvarmning. Det er vigtigt for partierne, at der er en god balance mellem de kollektive og individuelle opvarmningsformer. Det skal være muligt at få tilskud til fjernvarme i de områder, hvor fjernvarmen er samfundsøkonomisk fordelagtigt. I områder, der
ikke er udlagt til fjernvarme, skal det i stedet være muligt at få tilskud til en varmepumpe. Men det er samtidig også vigtigt, at potentialet for fjernvarme ikke bliver undermineret i områder, hvor fjernvarme er den hensigtsmæssige løsning, fx i mange tætbebyggede områder, hvor der i dag er opvarmning med gas. Aftalekredsen er derfor enige om, at der løbende skal gøres status på indsatsen for bl.a. at sikre, at der ikke sker en udhulning af grundlaget for nye fjernvarmeområder."

Folketingets aftale om klimavenlig varme