晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

Forhøring af Kommuneplantillæg nr. 7 for nyt vandværk ved Greve Landevej 77

Forhøring Greve Vandværk (002)

Kontakt

Plan
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 96 40
plan@zjsihe.com

Bekendtgørelse om forhøring om ændring af Kommuneplan 2017 Kommuneplantillæg nr. 7 for nyt vandværk ved Greve Landevej 77.

Baggrund

Greve Kommune har forsyningspligt og Greve Vandværk har imidlertid behov for at udvide kapaciteten for at kunne levere tilfredsstillende vandforsyning til borgere indenfor deres forsyningsområde, både nu og i fremtiden. Til at dække dette behov ønskes derfor etableret et nyt og mere moderne vandværk - beliggende centralt i kommunen.

Området

Området er ca. 16.700 m2 og er beliggende øst for Greve Landevej, nær ved Kirkemosegård, og tæt op ad den beplantede vold der afgrænser erhvervsområdet ved Ventrupvej, Ventrupgård. Området ligger åbent i landskabet, synligt fra Greve Landevej og de rekreative områder mod syd og vest. Der vil derfor i lokalplanlægningen for området blive lagt vægt på det visuelle udtryk og sammenhængen med det omgivende landskab, ligesom bevaring af naturværdien i områdets sydlige del skal indgå.

Kommuneplantillæg

Området er i dag en del af rammen 2R2, som har anvendelsen ’rekreativt område’ og er beliggende i byzone. Den gældende Kommuneplan 2017, giver altså ikke mulighed for placering af et nyt vandværk her, hvorfor det vil kræve et kommuneplantillæg. For at muliggøre opførelsen af et nyt vandværk med tilhørende servicefunktioner skal anvendelsen for området ændres til ’teknisk anlæg’ med rammen 2T2.

Forhøring

Ændringen af Kommuneplan 2017 og Kommuneplantillæg nr. 7 er i forhøring i 4 uger, fra den 26. maj 2021 til og med den 23. juni 2021.

Din kommentar

Idéer og bemærkninger til den fremlagte plan, skal du sende via:

  • plan@zjsihe.com
  • Greve Rådhus, Center for Teknik og Miljø, Rådhusholmen 10, 2670 Greve

Greve Kommune behandler alle indkomne idéer og bemærkninger. De vil blive forelagt for Plan- og Udviklingsudvalget, når forslaget til Kommuneplantillæg nr. 7 og forslag til lokalplan foreligger.