晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

Greve Kommunes vandforsyningsplan 2010-2021 beskriver den fremtidige vandforsyningsstruktur og målsætninger for vandforsyningsområdet

Greve Byråd har den 21. Juni 2011 vedtaget en ny vandforsyningsplan for Greve Kommune. Forslaget har inden vedtagelsen været i offentlig høring i 8 uger. Vandforsyningsplanen er udarbejdet i samarbejde med de private vandværker i kommunen.

Greve Kommunes vandforsyningsplan består af en status- og forudsætningsdel og en plandel.

Forudsætningsdelen beskriver grundvandsressourcen, de enkelte vandværkers tekniske anlæg, vandkvaliteten og vandforbruget.

Plandelen udgør den fremadrettede, handlingsorienterede del af vandforsyningsplanen, som beskriver den fremtidige vandforsyningsstruktur, Greve Kommunes målsætninger og regningslinjer for vandforsyningsområdet samt konkrete initiativer for de enkelte vandværker i kommunen.