晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

Her kan du læse lidt om hvad affaldsplanen i Greve Kommune handler om.

"Affaldsplan 2014-2024" indeholder planen for, hvordan Greve Kommune vil prioritere indsatsen på affaldsområdet i de kommende år. Affaldsplanen bliver brugt i kommunens hverdag som et værktøj til styring og planlægning og skal medvirke til at nå de europæiske, nationale og lokale mål på affaldsområdet.

Planens initiativer lægger sig op ad regeringens strategi og målsætninger ”Danmark uden affald”, som blandt andet har fokus på disse områder:

· Genanvendelse af organisk affald

· Genanvendelse af papir, pap, glas, træ, metal og plast

· Indsamling af elektronikaffald

· Indsamling af batterier

For at Greve Kommune kan nå målsætningerne i strategien, vil kommunen i løbet af de næste år undersøge, hvilke muligheder der er for at øge indsamlingen af de genanvendelige materialer. Når undersøgelserne er færdige, vil det blive afgjort, om der er behov for nye måder at indsamle affaldet på.

Bygge- og anlægsaffald er også et område, der er kommet større fokus på. Næsten alt bygge- og anlægsaffald bliver genanvendt i dag, men det har vist sig, at der findes rigtig mange farlige stoffer i affaldet som f.eks. PCB, bly, kviksølv og andet, som kan spredes til mennesker og miljø. Greve Kommune vil lave nogle brochurer, som oplyser om, hvordan affaldet skal sorteres, så de farlige stoffer bliver behandlet miljømæssigt forsvarligt.

”Affaldsplan 2014-2024” er vedtaget af Greve Byråd den 27. januar 2014.