晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

Klimatilpasningsplan.JPG

Her kan du læse Greve Kommunes miljøplaner.

Greve Kommune udarbejder og opdaterer løbende planer på miljøområdet. 

Affaldsplan 2014-2024
Planens initiativer er målrettet mod de områder, hvor Greve Kommune har reelle handlemuligheder. Det drejer sig væsentligst om ordninger for husholdningsaffald, hvor principperne i affaldsordningerne bibeholdes, men ordningerne justeres for at opnå forbedringer i forhold til miljø, service og økonomi samt for at imødegå kommende lovkrav. Derudover retter en del initiativer sig mod information til og kommunikation med borgerne.

På erhvervsaffaldsområdet er initiativerne rettet mod at sikre en bedre sortering hos erhvervs­virksomheder gennem tilsyn, information og kontrol. Herudover imødegås også kommende lovkrav, som blandt andet betyder, at erhvervsvirksomhederne skal have adgang til MiljøCenter Greve.

Spildevandsplan 2004-2008
Spildevandsplanen angiver hvorledes spildevandet fra borgerne i Greve Kommune håndteres. Der har været særlig fokus på 'Det åbne land' i denne spildevandsplan, hvilket har til formål at forbedre spildevandsrensningen på landet, så der kan opnås en tilfredsstillende vandløbskvalitet. Spildevandsplanen består af selve planen, tre tegninger og 16 bilag.

Vandforsyningsplan 2002-2010
Vandforsyningsplanen angiver hvorledes vandforsyningen i hele Greve Kommune skal tilrettelægges, således at alle forbrugere sikres nok og godt drikkevand.

Vandforsyningsplanen er opdelt i følgende:

  • Del 1 - Vandforsyningsplanens plandel
  • Del 2 - Vandforsyningsplanens forudsætningsdel

Plandelen er det udadvendte dokument, som sammenfattende redegør for planens forudsætninger, Greve Byråds politik på vandforsyningsområdet og beslutninger til realisering i planperioden.

Forudsætningsdelen er den teknisk-faglige del af vandforsyningsplanen, som beskriver eksisterende forhold samt prognoser for det fremtidige vandforbrug.

Som grundlag for arbejdet, er der udarbejdet et registreringsmateriale, som er en tekniske gennemgang af forholdene på de almene vandværker i kommunen.