晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

Medlemmer

Byrådet: Kai Nielsen (V), Rigge Nørmark (I), Jette Andersen (A)

Administrationen: Brith Nøhr, Center for Børn & Familier, Thorkild Steenhus Olsen, Center for Teknik & Miljø.

Danske Handicaporganisationer: Allan Jørgensen, Landsforeningen LEV, Bente Lis Clausen, Spastikerforeningen, Palle Jacobsen, Dansk Blindesamfund, Rune Gamby, Foreningen Autisme, Lonnie Busted Nielsen, Muskelsvindfonden  

Øvrige deltagere: Mariann Mikkelsen, Socialchef, Gitte Overgaard, Sekretær

 

Indholdsfortegnelse

HR 1. Træningsenheden
HR 2. Orientering om Socialtilsyn Østs tilsyn på Greve Rusmiddelcenter
HR 3. Orientering om Socialtilsyn Østs tilsyn i Freyas Kvarter 4 og 6
HR 4. Gap undersøgelse
HR 5. Udvalgsdagsordener og referater
HR 6. Forslag til punkter til fremtidige dagsordener
HR 7. Gensidig orientering
HR 8. Eventuelt
HR 9. Godkendelse af referat fra mødet

 

Ikke tilstede: Kai Nielsen, Rigge Nørmark, Brith Nøhr, Allan Jørgensen og Palle Jakobsen, Tina Nielsen deltog i hans sted.

 

HR 1.                 Træningsenheden

Handicaprådet ønsker at høre om tilbuddene i Træningsenheden og leder Benedicte Rostock deltager under punktet og giver en orientering.

Indstilling

Til orientering

Beslutning:

Benedicte Rostock præsenterede træningsenhedens tilbud og oplægget vedlægges referatet.  

Ikke til stede:

Kai Nielsen, Rigge Nørmark, Brith Nøhr, Allan Jørgensen og Palle Jakobsen

 

 

HR 2. Orientering om Socialtilsyn Østs tilsyn på Greve Rusmiddelcenter

I sagen orienteres om Socialtilsyn Østs årlige driftsorienterede tilsyn på Greve Rusmiddelcenter, der tilbyder stof- og alkoholbehandling til borgere over 18 år.

Socialtilsynet konkluderer, at Greve Rusmiddelcenter opfylder betingelserne for fortsat godkendelse, og giver en fin bedømmelse af kvaliteten. Sagen fremgår af vedlagte bilag og behandles i Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget den 26. maj 2021.

Bilag

  1. Dagsorden Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget
  2. Tilsynsrapport Greve Rusmiddelcenter

Indstilling 

Ingen bemærkninger 

Beslutning:

Orientering 

Ikke til stede:

Kai Nielsen, Rigge Nørmark, Brith Nøhr, Allan Jørgensen og Palle Jakobsen

 

 

HR 3. Orientering om Socialtilsyn Østs tilsyn i Freyas Kvarter 4 og 6

I sagen orienteres om Socialtilsyn Øst årlige driftsorienterede tilsyn i Freyas Kvarter 4 og 6, som er et botilbudslignende tilbud for borgere med en udviklingshæmning.

Socialtilsyn Øst konkluderer, at tilbuddet opfylder betingelserne for fortsat godkendelse og giver en fin bedømmelse af kvaliteten. Sagen fremgår af vedlagte bilag og behandles i Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget den 26. maj 2021.

Bilag

  1. Dagsorden Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget
  2. Tilsynsrapport Freyas Kvarter 4 og 6

Indstilling 

Orientering   

Beslutning:

Mariann Mikkelsen svarede på uddybende spørgsmål omkring tilsynsrapporten, idet karakteren er faldet.  

Ikke til stede:

Kai Nielsen, Rigge Nørmark, Brith Nøhr, Allan Jørgensen og Palle Jakobsen

 

 

HR 4. Gap undersøgelse

Handicaprådet drøfter Gap undersøgelsen og anbefalinger, herunder hvordan den skal italesættes.

Bilag

  • Undersøgelsen:

  • Anbefalinger:  

Indstilling

Til orientering

Beslutning: 

Handicaprådet kommer med en tilbagemelding på hvilke temaer man ønske at arbejde med lokalt. Når de politiske drøftelse kommer, formentlige til august, kan Handicaprådet i den forbindelse tilkendegive de temaer man ønsker at drøfte med politikerne i det nye år. Punktet sættes på huskelisten, herunder ønske om temamøde næste år.  

Ikke til stede:

Kai Nielsen, Rigge Nørmark, Brith Nøhr, Allan Jørgensen og Palle Jakobsen

 

 

HR 5. Udvalgsdagsordener og referater

Handicaprådet drøfter og kommenterer de politiske udvalgs dagsordener eller referater. Udvalgsdagsordener og referater findes på zjsihe.com, når de offentliggøres.

Indstilling

Handicaprådets medlemmer opfordres til at gennemse udvalgenes dagsordener/referater og fremlægge de punkter, de finder relevante for Handicaprådet på mødet.

Beslutning

 

Handicaprådets kommentarer til referater:

Skole- og Børneudvalget 22.04.21

Ingen kommentarer

Kultur- og Fritidsudvalget 21.04.21

Ingen kommentarer

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget 21.04.21

Punkt 7 - Region Sjællands ændringer i Distriktspsykiatrien i Greve

Handicaprådet er bekymret for flytning af distriktspsykiatrien til Køge og ønsker at få en orientering om, hvilken betydning det får for borgere i Greve Kommune.

Teknik- og Miljøudvalget 22.04.21

Ingen kommentarer

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget 19.04.21

Ingen kommentarer

Plan- og Udviklingsudvalget 20.04.21

Ingen kommentarer

 

 

 

Handicaprådets kommentarer til dagsordener:

 Skole- og Børneudvalget 27.05.21

Endnu ikke udkommet. Referat behandles på næste møde

Kultur- og Fritidsudvalget 26.05.21

Endnu ikke udkommet. Referat behandles på næste møde

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget 26.05.21

Endnu ikke udkommet. Referat behandles på næste møde

Teknik- og Miljøudvalget 27.05.21

Endnu ikke udkommet. Referat behandles på næste møde

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget 31.05.21

Endnu ikke udkommet. Referat behandles på næste møde

Plan- og Udviklingsudvalget 25.05.21

Endnu ikke udkommet. Referat behandles på næste møde

Ikke til stede:

Kai Nielsen, Rigge Nørmark, Brith Nøhr, Allan Jørgensen og Palle Jakobsen

 

 

HR 6. Forslag til punkter til fremtidige dagsordener

Emner, som Handicaprådet af egen drift ønsker taget op til behandling i rådet, noteres ved hvert møde i Handicaprådet på en liste.

Bilag

  • Oversigt over punkter

Indstilling

Eventuelle nye emner, der ønskes behandlet på fremtidige møder i Handicaprådet, fremlægges på mødet.

Beslutning

  • Kommunes sagsbehandlingstider - hvilket fokus har det 

Ikke til stede:

Kai Nielsen, Rigge Nørmark, Brith Nøhr, Allan Jørgensen og Palle Jakobsen

 

 

HR 7. Gensidig orientering

Hundige stationsplads skal renoveres/ombygges og handicaprådet vil modtage mail med materiale til høring.

Ikke til stede:

Kai Nielsen, Rigge Nørmark, Brith Nøhr, Allan Jørgensen og Palle Jakobsen

 

 

HR 8. Eventuelt

Ingen bemærkninger

Ikke til stede:

Kai Nielsen, Rigge Nørmark, Brith Nøhr, Allan Jørgensen og Palle Jakobsen

 

 

HR 9. Godkendelse af referat fra mødet

Beslutning

Godkendt

Ikke til stede:

Kai Nielsen, Rigge Nørmark, Brith Nøhr, Allan Jørgensen og Palle Jakobsen