晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

Medlemmer

Byrådet: Kai Nielsen (V), Rigge Nørmark (I), Jette Andersen (A)

Administrationen: Brith Nøhr, Center for Børn & Familier, Thorkild Steenhus Olsen, Center for Teknik & Miljø.

Danske Handicaporganisationer: Allan Jørgensen, Landsforeningen LEV, Bente Lis Clausen, Spastikerforeningen, Palle Jacobsen, Dansk Blindesamfund, Rune Gamby, Foreningen Autisme, Lonnie Busted Nielsen, Muskelsvindfonden  

Øvrige deltagere: Mariann Mikkelsen, Socialchef, Gitte Overgaard, Sekretær

 

Ikke tilstede: Kai Nielsen, Allan Jørgensen, Mariann Mikkelsen og Gitte Overgaard.

 1. Tilgængelighedstur 2021
 2. Kommuneplantillæg for nyt vandværk ved Greve Landevej 77
 3. Lokalplan for etageboligbebyggelsen Strandby Huse i Hundige Strandby
 4. Lokalplan for boligbebyggelsen Strandby Have i Hundige Strandby
 5. Forslag til kommuneplantillæg for Strandby huse
 6. Forslag til kommuneplan for Strandby have
 7. Udvalgsdagsordener og referater
 8. Forslag til punkter til fremtidige dagsordener
 9. Handicaprådets kalender 2021
 10. Gensidig orientering
 11. Eventuelt
 12. Godkendelse af referat fra mødet

 

HR 1. Tilgængelighedstur 2021

Handicaprådet drøfter program og indhold til tilgængelighedsturen.

Indstilling

Drøftes

Bilag

Liste med tidligere forslag

Beslutning:

Handicaprådet ønsker, at der arbejdes videre med listens forslag, bortset fra TV glad.

Ikke til stede:

Kai Nielsen, Allan Jørgensen, Mariann Mikkelsen og Gitte Overgaard

 

HR 2. Kommuneplantillæg for nyt vandværk ved Greve Landevej 77

Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 7 for nyt vandværk ved Greve Landevej 77, hvor der er høringsfrist den 23. juni 2021,

Bilag
Link til plandokumentet:

Indstilling

Handicaprådet afgiver høringssvar

Beslutning:

Ingen bemærkninger fra Handicaprådet.

Ikke til stede:

Kai Nielsen, Allan Jørgensen, Mariann Mikkelsen og Gitte Overgaard

 

HR 3. Lokalplan for etageboligbebyggelsen Strandby Huse i Hundige Strandby

Der er udarbejdet lokalplan nr. 11.57 for etageboligbebyggelsen Strandby Huse i Hundige Strandby, hvor der er høringsfrist den 15. juli 2021.

Bilag

​Link til plandokumentet:

Indstilling

Handicaprådet afgiver høringssvar

Beslutning:

Ingen bemærkninger fra Handicaprådet.

Ikke til stede:

Kai Nielsen, Allan Jørgensen, Mariann Mikkelsen og Gitte Overgaard

 

HR 4. Lokalplan for boligbebyggelsen Strandby Have i Hundige Strandby

Der er udarbejdet lokalplan for lokalplan nr. 11.56 for Boligbebyggelsen Strandby Have i Hundige Strandby, hvor der er høringsfrist den 15. juli 2021.

Bilag

​Link til plandokumentet:

Indstilling

Handicaprådet afgiver høringssvar

Beslutning:

Ingen bemærkninger fra Handicaprådet.

Ikke til stede:

Kai Nielsen, Allan Jørgensen, Mariann Mikkelsen og Gitte Overgaard

 

HR 5. Forslag til kommuneplantillæg for Strandby huse

Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 6.3 Strandby huse, hvor der er høringsfrist den 15. juli 2021.   

Bilag

​Link til plandokumentet:

Indstilling

Handicaprådet afgiver høringssvar

Beslutning:

Ingen bemærkninger fra Handicaprådet.

Ikke til stede:

Kai Nielsen, Allan Jørgensen, Mariann Mikkelsen og Gitte Overgaard

 

HR 6.  Forslag til kommuneplan for Strandby have

Der er udarbejdet forslag til kommuneplan 6.2, hvor der er høringsfrist den 15. juli 2021.06.04

Bilag

​Link til plandokumentet:  
Indstilling

Handicaprådet afgiver høringssvar

Beslutning:

Ingen bemærkninger fra Handicaprådet.

Ikke til stede:

Kai Nielsen, Allan Jørgensen, Mariann Mikkelsen og Gitte Overgaard

 

HR 7.            Udvalgsdagsordener og referater

Handicaprådet drøfter og kommenterer de politiske udvalgs dagsordener eller referater. Udvalgsdagsordener og referater findes på zjsihe.com, når de offentliggøres.

Indstilling

Handicaprådets medlemmer opfordres til at gennemse udvalgenes dagsordener/referater og fremlægge de punkter, de finder relevante for Handicaprådet på mødet.

Beslutning

Handicaprådets kommentarer til referater:

 Skole- og Børneudvalget 27.05.21

Kultur- og Fritidsudvalget 26.05.21

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget 26.05.21

Teknik- og Miljøudvalget 27.05.21

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget 31.05.21

Plan- og Udviklingsudvalget 25.05.21

Ingen bemærkninger fra Handicaprådet

Ikke til stede:

Kai Nielsen, Allan Jørgensen, Mariann Mikkelsen og Gitte Overgaard

 

HR 8. Forslag til punkter til fremtidige dagsordener

Emner, som Handicaprådet af egen drift ønsker taget op til behandling i rådet, noteres ved hvert møde i Handicaprådet på en liste.

Bilag

 • Oversigt over punkter

Indstilling

Eventuelle nye emner, der ønskes behandlet på fremtidige møder i Handicaprådet, fremlægges på mødet.

Beslutning

Handicaprådet ønsker et indblik i mulighederne for at blive boende hjemme for unge der fylder 18 år. Hvilke støttemuligheder er der i hjemmet? Hvad er lovgivningens muligheder og hvad er kommunens praksis?

Handicaprådet ønsker indblik i unge over 18 års muligheder for aktivitetstilbud, særligt for de unge der har behov for eksempelvis en tilknyttet hjælper grundet fysisk handicap.

 

HR 9. Handicaprådets kalender 2021

 

Dato

 

Aktivitet

Tid

Mandag den 23. august

 

Handicaprådets møde

17.00

Torsdag den 30. september

 

Handicaprådets møde

17.00

Onsdag den 3. november

 

Handicaprådets møde

17.00

Onsdag den 1. december

 

Handicaprådets møde

17.00

Beslutning

Det bemærkes, at tilgængelighedsturen er i august og derfor et heldagsarrangement.

Ikke til stede:

Kai Nielsen, Allan Jørgensen, Mariann Mikkelsen og Gitte Overgaard

 

HR 10. Gensidig orientering

Der blev gjort opmærksom på, at der mangler asfalt på flere stier og veje. Lonnie Busted Nielsen sender liste med navngivne steder til Marc Genning.

Der blev gjort opmærksom på eventuelle parkeringsudfordringer ved Portalen. Jette Andersen undersøger det nærmere og eftersender til Gitte Overgaard

Ikke til stede:

Kai Nielsen, Allan Jørgensen, Mariann Mikkelsen og Gitte Overgaard

HR 11. Eventuelt

Ingen punkter.

Ikke til stede:

Kai Nielsen, Allan Jørgensen, Mariann Mikkelsen og Gitte Overgaard

 

HR 12. Godkendelse af referat fra mødet

Beslutning

Handicaprådet godkendte referatet.

Ikke til stede:

Kai Nielsen, Allan Jørgensen, Mariann Mikkelsen og Gitte Overgaard