晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

Topbillede_Vederlag

Kontakt

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 97 97

Her kan du se de hverv og vederlag, som byrådets medlemmer får for arbejdet i byråd/udvalg og for kommunale hverv i selskaber, råd og nævn. 

Offentlighed om vederlag
Greve Kommune er forpligtet til at oplyse om de vederlag, som byrådets medlemmer får for deres arbejde i byråd/udvalg og andre kommunale hverv i selskaber, råd og nævn. 

Kravene til offentliggørelse er beskrevet i . Blandt andet i §16e.

Greve Kommune offentliggør vederlagene for et år ad gangen. 

Diæter og vederlag for tabt arbejdsfortjeneste er ikke medtaget i oversigten.

Oversigten er sorteret efter navn.

Hverv Årligt vederlag Bemærkning
Byrådsmedlem 98.687,04  
Borgmester 1.087.210 Borgmester får borgmestervederlag og ikke de øvrige vederlag
1. viceborgmester 84.802,38 7,8 procent af borgmestervederlaget
Udvalgsformand 213.093,15 19,6 procent af borgmestervederlaget
Udvalgsmedlem 34.403,52  
Formand for Børn- og Ungeudvalget §18 84.802,38 7,8 procent af borgmestervederlaget
Udvalgsmedlem, Børn- og unge-udvalget § 18 13.562,76  
Hjemmeboende barn under 10 år 15.269,16  

Hverv

 • Byrådet (medlem)
 • Kultur- og Fritidsudvalget (formand)
 • Skole- og Børneudvalget (medlem)
 • Børnerådet
 • Greve Gymnasiums bestyrelse
 • Handicaprådet (suppleant for Kai Nielsen)
 • Idrætsrådet
 • Politisk Følgegruppe for Opera Hedeland (medlem)
 • Portalens Bestyrelse
 • Skolerådet
 • Ungdomsskolen og Den Musiske Skole i Greves Bestyrelse​

Hverv

 • Byrådet (medlem)
 • Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget (næstformand)
 • Skole- og Børneudvalget (næstformand)
 • Børn og Unge-udvalget § 18 (suppleant for Jette Andersen)
 • Børnerådet
 • Erhvervscentrets bestyrelse (suppleant for Jari Due Jessen)
 • Handicaprådet (suppleant for Jette Andersen)
 • KLAR Forsynings Bestyrelsen (suppleant for Heidi Serny Jacobsen)
 • KL's kommunalpolitiske topmøde (suppleant for Heidi Serny Jacobsen)
 • Skolerådet
 • Taksations- og Overtaksationskommissionerne
 • Valgbestyrelsen for Damagerskolen
 • Valgbestyrelsen for Europa-Parlamentsvalg
 • Valgbestyrelsen for Folketingsvalg
 • Valgbestyrelsen ved kommunale valg (suppleant for Niclas Bekker Poulsen)
 • Vestegnens Kraftvarmeselskab I/ S's Bestyrelse (VEKS) (observatør)
 • Vurderingsankenævnet

Hverv

 • Byrådet (medlem)
 • Økonomiudvalget (medlem)
 • KL's kommunalpolitiske topmøde (suppleant for Mehmet Zeki Dogru)
 • Valgbestyrelsen ved kommunale valg

Hverv

 • Byrådet (medlem)
 • Skole- og Børneudvalget (formand)
 • Hjemmeboende børn under 10 år
 • Bestyrelsen for PV Greve A/S (suppleant for Torben Hoffmann)
 • Børnerådet
 • Erhvervscentrets bestyrelse (suppleant for Pernille Beckmann)
 • Hyrevognsudvalget
 • I/S ARGO Bestyrelse (suppleant for Torben Hoffmann)
 • I/S Strandparkens Bestyrelse (suppleant for Pernille Beckmann)
 • KL's kommunalpolitiske topmøde (suppleant for Pernille Beckmann)
 • Skolerådet
 • Strandlauget i Greve Kommune (suppleant for Mortan Martinsson)
 • Valgbestyrelsen for Folketingsvalg (suppleant for Kai Nielsen)
 • Valgbestyrelsen ved kommunale valg (suppleant for Rigge Nørmark)

Hverv

 • Byrådet (medlem)
 • Skole- og Børneudvalget (medlem)
 • Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget (medlem)
 • Teknik- og Miljøudvalget (medlem)
 • Børnerådet
 • KL's kommunalpolitiske topmøde (delegeret)
 • KLAR Forsyning Bestyrelsen
 • Skolerådet
 • Trafiksikkerhedsrådet
 • Valgbestyrelsen for Hedelyskolen

Hverv

 • Byrådet (medlem)
 • Kultur- og Fritidsudvalget (medlem)
 • Hjemmeboende børn under 10 år
 • Fritidsrådet
 • Idrætsrådet
 • KL's kommunalpolitiske topmøde (delegeret)
 • Valgbestyrelsen for Europa-Parlamentsvalg
 • Valgbestyrelsen for Folketingsvalg

Hverv

 • Byrådet (medlem)
 • Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget (medlem)
 • Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget (medlem)
 • Børn- og Ungeudvalget (§18-udvalget) (næstformand)
 • Greve Nord Projektets Bestyrelse
 • Handicaprådet
 • I/S Hedelands Bestyrelse
 • Valgbestyrelsen for Arenaskolen

Hverv

 • Byrådet (medlem)
 • 2. viceborgmester
 • Plan- og Udviklingsudvalget (næstformand)
 • Økonomiudvalget (medlem)
 • Erhvervscentrets bestyrelse
 • Greve Marinas Bestyrelse
 • Hyrevognsudvalget
 • I/S Hedelands Bestyrelse (suppleant for Jette Andersen)
 • KL's kommunalpolitiske topmøde (delegeret)
 • Portalens Bestyrelse

Hverv

 • Byrådet (medlem)
 • Kultur- og Fritidsudvalget (medlem)
 • Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget (medlem)
 • Børn og Unge-udvalget § 18 (suppleant for Per Lund Sørensen)
 • Fritidsrådet
 • Greve Nord Projektets Bestyrelse (formandskabet)
 • Handicaprådet
 • Valgbestyrelsen for Europa-Parlamentsvalg (suppleant for Mortan Martinsson)
 • Valgbestyrelsen for Folketingsvalg

Hverv

 • Byrådet (medlem)
 • 1. viceborgmester
 • Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget (medlem)
 • Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget (formand)
 • Økonomiudvalget (næstformand)
 • I/S Hedelands Bestyrelse
 • KL's kommunalpolitiske topmøde (delegeret)
 • Valgbestyrelsen ved kommunale valg

Hverv

 • Byrådet (medlem)
 • Plan- og Udviklingsudvalget (formand)
 • Teknik- og Miljøudvalget (medlem)
 • Økonomiudvalget (medlem)
 • Ekspropriationskommissionen vedr. fast ejendom
 • Erhvervscentrets bestyrelse (suppleant for Torben Hoffmann)
 • Greve Fjernvarme – Bestyrelsen
 • Greve Fjernvarme - Repræsentantskabet
 • KLAR Forsynings Bestyrelsen (suppleant for Torben Hoffmann)
 • Valgbestyrelsen for Europa-Parlamentsvalg (suppleant for Pernille Beckmann)
 • Valgbestyrelsen for Folketingsvalg (suppleant for Pernille Beckmann)

Hverv

 • Byrådet (medlem)
 • Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget (medlem)
 • Skole- og Børneudvalget (medlem)
 • Bevillingsnævn (formand)
 • Børnerådet (medlem af SBU)
 • Handicaprådet (suppleant for Rigge Nørmark)
 • I/S Hedelands Bestyrelse (suppleant for Liselott Blixt)
 • KL's kommunalpolitisk topmøde (suppleant for Morten Dahlin)
 • Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup (suppleant for Torben Hoffmann)
 • Skolerådet (medlem af SBU)
 • Valgbestyrelsen for Europa-Parlamentsvalg (suppleant for Torben Hoffmann)
 • Valgbestyrelsen for Folketingsvalg (suppleant for Torben Hoffmann)
 • Valgbestyrelsen for Mosedeskolen
 • Vestegnens Kraftvarmeselskab I/ S's Bestyrelsen (VEKS) (suppleant for Torben Hoffmann)

Hverv

 • Byrådet (medlem)
 • Plan- og Udviklingsudvalget (medlem)
 • Økonomiudvalget (medlem)
 • Hjemmeboende børn under 10 år
 • KL's kommunalpolitisk topmøde (delegeret)
 • Ungdomsskolen og Den Musiske Skole i Greves Bestyrelse (medlem)
 • Valgbestyrelsen ved kommunale valg (suppleant for Brigitte Klintskov Jerkel)

Hverv

 • Byrådet (medlem)
 • Teknik- og Miljøudvalget (medlem)

Hverv

 • Byrådet (medlem)
 • Plan- og Udviklingsudvalget (medlem)
 • Teknik- og Miljøudvalget (formand)
 • KL's kommunalpolitiske topmøde (suppleant for Liselott Blixt)
 • Strandlauget i Greve Kommune
 • Trafiksikkerhedsrådet
 • Valgbestyrelsen for Europa-Parlamentsvalg
 • Valgbestyrelsen ved kommunale valg (suppleant for Liselott Blixt)

Hverv

 • Byrådet (medlem)
 • Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget (formand)
 • HMN Naturgas I/S' Repræsentantskab (suppleant for Pernille Beckmann)
 • KL's kommunalpolitiske topmøde (delegeret)
 • KL's Repræsentantskab (suppleant for Pernille Beckmann)
 • Trafikselskabet Movias Repræsentantskab (suppleant for Pernille Beckmann)
 • Valgbestyrelsen ved kommunale valg (suppleant for Pernille Beckmann)

Hverv

 • Byrådet (medlem)
 • Kultur- og Fritidsudvalget (medlem)
 • Greve Museums Bestyrelse
 • KL's kommunalpolitiske topmøde (suppleant for John T. Olsen)
 • Valgbestyrelsen ved kommunale valg

Hverv

 • Byrådet (medlem)
 • Kultur- og Fritidsudvalget (næstformand)
 • Børn- og ungeudvalget (§18-udvalget) (formand)
 • Greve Museums Bestyrelse (medlem)
 • Huslejenævnet (suppleant for Henrik Larsen)
 • Vurderingsankenævn (suppleant)

Hverv

 • Borgmester
 • Byrådet (medlem)
 • Økonomiudvalg (formand)
 • Beredskabskommissionen (det nye beredskab) (medlem)
 • Beredskabskommissionen for Østsjællands Beredskab
 • Bestyrelsen for Forberedende Grunduddannelse (FGU Skolen Øst)
 • Bestyrelsen for PV Greve A/S (suppleant for Claus Thykjær)
 • Erhvervscentrets bestyrelse (formand)
 • Greve Nord Projektets Bestyrelse (formandskabet)HMN
 • Naturgas I/S' Repræsentantskab
 • I/S Hedelands Bestyrelse
 • I/S Strandparkens Bestyrelse
 • KL's kommunalpolitiske topmøde (delegeret)
 • KL's Repræsentantskab (borgmester)
 • Kredsrådet (borgmester)
 • Skatteankenævn
 • Trafikselskabet Movias Repræsentantskab
 • Valgbestyrelsen for Europa-Parlamentsvalg (formand)
 • Valgbestyrelsen for Folketingsvalg (formand)
 • Valgbestyrelsen ved kommunale valg (formand)

Hverv

 • Byrådet (medlem)
 • Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget (næstformand)
 • Økonomiudvalget (medlem)
 • Handicaprådet
 • KL's kommunalpolitiske topmøde (delegeret)
 • Valgbestyrelsen ved kommunale valg

Hverv

 • Byrådet (medlem)
 • Plan- og Udviklingsudvalget (medlem)
 • Teknik- og Miljøudvalget (medlem)
 • Beredskabskommissionen (det nye beredskab) (observatør)
 • Bestyrelsen for PV Greve A/S
 • Erhvervscentrets bestyrelse
 • Greve Marinas Bestyrelse
 • I/S ARGO bestyrelse
 • I/S Hedelands Bestyrelse (suppleant for Pernille Beckmann)
 • KLAR Forsynings Bestyrelsen
 • KL's kommunalpolitiske topmøde (suppleant for Rigge Nørmark)
 • Kredsrådet (suppleant for Pernille Beckmann)
 • Lokalrådet i Midt- og Vestsjællands Politi
 • Natur- og Miljøråd (formand)
 • Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup
 • Valgbestyrelsen for Europa-Parlamentsvalg
 • Valgbestyrelsen for Folketingsvalg
 • Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S's Bestyrelse (VEKS)​