晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

Politiet har i forbindelse med politireformen (januar 2007) nedsat Lokalråd i alle kommuner.

Formål

Lokalrådene drøfter spørgsmål vedrørende politiets kriminalitetsbekæmpende og kriminalitetspræventive indsats i lokalområdet samt spørgsmål vedrørende kriminalitetsudviklingen, SSP-samarbejdet og samarbejdet i øvrigt mellem politiet og lokalsamfundet.

Lokalrådene består af repræsentanter for lokalpolitiet, repræsentanter fra den enkelte kommune og repræsentanter for det øvrige lokalsamfund. Formanden for lokalrådet er lederen af den lokalpolitienhed, som den enkelte kommune hører til. Derudover består lokalrådet af lederen med ansvar for det lokale beredskab og lederen med ansvar for lokalpolitienhedens forebyggelsesarbejde.

Kommunen udpeger højst fire repræsentanter for kommunen (sidder i en 4-årig periode), og indstiller højst otte repræsentanter for det øvrige lokalsamfund, der udpeges af politidirektøren for et tidsrum af 2 år. Repræsentanter for det øvrige lokalsamfund indkaldes hver især efter behov til møder i lokalrådet.

Læs mere