晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

Børnerådet rådgiver politikerne i sager, som omhandler forhold på 0-6 års området, og Børnerådet skal være med til at sikre debat og gensidig information mellem forældre, politikere og medarbejdere.

Sammensætning

 • Skole- og Børneudvalget
 • Forældrebestyrelsesformændene og to forældrerepræsentanter for hvert af Distrikterne Nord og Syd (i alt seks repræsentanter)
 • Forældrebestyrelsesformanden og én forældrerepræsentant for Dagplejen (i alt to repræsentanter)
 • Leder af Dagplejen
 • Èn fælles forældrebestyrelsesrepræsentant valgt blandt formændene for Nældebjerg Børnegård og Karlslunde Strand
 • Forældrebestyrelsesformanden for Karlsvognen
 • Fællestillidsrepræsentanterne for personaleorganisationerne FOA og BUPL
 • 1 distriktsleder valgt af og blandt de kommunale distriktsledere
 • 1 distriktsleder valgt af og blandt de selvejende distriktsledere
 • Fagchefen for Dagtilbud

Formanden for Skole- og Børneudvalget er ”født” formand for Børnerådet.

Center for Dagtilbud & Skoler står for sekretariatsbistand og mødeforberedelse.

Rådets medlemmer (forældrebestyrelsesformændene og øvrige forældrerepræsentanter) er diætberettigede efter gældende regler.

Formål

Børnerådet har til formål at rådgive det politiske niveau i sager, som omhandler forhold på 0-6 års området.

Børnerådet skal med udgangspunkt i ovennævnte formål være med til at sikre:

 1. Debat om emner af betydning for det samlede dagtilbudsområde
 2. Gensidig information mellem forældre/politikere/medarbejdere

Form

 • Børnerådet afholder møder 4 gange årligt
 • Børnerådet kan efter behov nedsætte grupper til varetagelse af opgaver inden for kommissoriet
 • Dagsorden til møderne fastsættes af formanden efter formøde med to forældrebestyrelsesformænd og administrationen
 • Forslag til dagsordenspunkter fra rådets øvrige medlemmer skal være administrationen i hænde senest 2 uger før mødets afholdelse
 • Dagsorden med eventuelle bilag sendes ud senest 1 uge før mødet.