晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

Budget 2018 og overslagsårene 2019-2021

Direktionens budgetoplæg for 2018 og de tre overslagsår 2019-2021

1. Læsevejledning og tidsplan for budgetlægningen
a. Læsevejledning
b. Tidsplan

2. Præsentation af budgetoplægget for Byrådet
a. Præsentation den 24. april 2017
b. Præsentation den 19. juni 2017
c. Præsentation den 17. august 2017

3. Budgetoverblik
a. HOV
b. Pris- og lønforudsætninger
c. Ændringsforslag fra Venstre, Danske Folkeparti og Liberal Alliance
d. Ændringsforslag fra Socialdemokratiet
e. Ændringsforslag fra Det Konservative Folkeparti
f. Ændringsforslag fra Enhedslisten

4. Budgetkataloger
a. DUT
b. Demografikatalog
c. Skønskonti
d. Tekniske rettelser
e. Takstoversigt

5.a Prioriteringskatalog - Besparelser
-- Økonomi- og Planudvalget
-- Teknik- og Miljøudvalget
-- Børne- og Ungeudvalget
-- Kultur- og Fritidsudvalget
-- Social- og Sundhedsudvalget
-- Vækst- og Beskæftigelsesudvalget

5.b Prioriteringskatalog - Udvidelser
-- Økonomi- og Planudvalget
-- Teknik- og Miljøudvalget
-- Børne- og Ungeudvalget
-- Kultur- og Fritidsudvalget
-- Social- og Sundhedsudvalget
-- Vækst- og Beskæftigelsesudvalget

6. Anlægsbudget
a. Investeringsoversigt
b. Bruttokatalog
c. Afledt drift af anlæg
d. Anlægsønsker

7. Høringssvar
a. Økonomi- og Planudvalget
b. Teknik- og Miljøudvalget
c. Børne- og Ungeudvalget
d. Kultur- og Fritidsudvalget
e. Social- og Sundhedsudvalget
f. Vækst- og Beskæftigelsesudvalget

8. Spørgsmål og Svar
Klik på nedenstående link. Vælg fanen "Vælg udvalg" og derefter "Spørgsmål/svar - Budget 2018"
http://zjsihe.com/politik/dagsordener-og-referater/

9. Information
a. Økonomiaftale og aktstykke
b. KL nøgletal
c. Befolkningsprognose 2017
Klik på nedenstående link.
http://zjsihe.com/politik/økonomi/prognoser-analyser-og-noegletal/

10. Ajourføringsoversigter