晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

Direktionens budgetoplæg for 2015 og de tre overslagsår 2016-2018

1. Læsevejledning og tidsplan for budgetlægningen

2. Præsentation af budgetoplægget for Byrådet
a. Præsentation den 31. marts, del 1
b. Præsentation den 31. marts, del 2
c. Præsentation den 26. maj
d. Præsentation den 20. juni
e. Præsentation den 14. august

3. Budgetoverblik
a. HOV
b. Budgetoverblik
c. Pris- og lønforudsætninger

4. Budgetkataloger
a. DUT
b. Demografikatalog
c. Skønskonti
d. Tekniske rettelser
e. Takstoversigt
f. Øvrige forslag

5. Prioriteringskatalog
a. Prioriteringskatalog
b. Forhandlingsoplæg 18.08.2014
c. Budgetforlig 11.09.2014

6. Anlægsbudgetforslag
a. Anlægskatalog inkl. investeringsoversigt
b. Bruttokatalog
c. Afledt drift af anlæg

7. Sektorredegørelser
a. Økonomi- og Planudvalget
b. Teknik & Miljøudvalget
c. Børne- og Ungeudvalget
d. Kultur- og Fritidsudvalget
e. Social- og Sundhedsudvalget
f. Vækst- og Beskæftigelsesudvalget
g. Trygheds- og Integrationsudvalget

8. Fagudvalgenes behandling
a. Økonomi- og Planudvalget
b. Teknik- og Miljøudvalget
c. Børne- og Ungeudvalget
d. Kultur- og Fritidsudvalget
e. Social- og Sundhedsudvalget
f. Vækst- og Beskæftigelsesudvalget
g. Trygheds- og Integrationsudvalget

9. Høringssvar
a. Høringssvar af 29.08.2014
b. Høringssvar af 17.09.2014

10. Spørgsmål og Svar

11. 1. behandling af budget 2015-2018
a. Økonomi- og Planudvalget
b. Byrådet

12. 2. behandling af budget 2015-2018
a. Økonomi- og Planudvalget
b. Byrådet

13. Information
a. Økonomiaftale og aktstykke
b. KL breve vedr. budget
c. KL nøgletal
d. Nøgletalsrapport 2014
e. Befolkningsprognose 2014

14. Ajourføringsoversigter
1. ajourføring 19.08.2014
2. ajourføring 29.08.2014
3. ajourføring 05.09.2014
4. ajourføring 12.09.2014
5. ajourføring 17.09.2014
6. ajourføring 18.09.2014