晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

Olsbæk Strandvej 43_ny.jpg

Bevaringsværdier langs Strandvejen i Greve Kommune er en SAVE-registrering gennemført for Greve Kommune af Center for bygningsbevaring i Raadvad og Greve Museum i 2018. Registreringen omfatter i alt 43 bevaringsværdige bygninger langs Strandvejen, der er udpeget i de vedtagne lokalplaner for området.

Registreringen og dens resultater er primært et fagligt redskab, og der er derfor anvendt en række fagudtryk. I Registreringen kan man læse historierne bag hver enkelt bygning, deres funktion samt den samlede bevaringsvurdering ud fra SAVE-metoden. Der er ligeledes gode råd til istandsættelse og renovering.

Som ejer af et hus, der er udpeget som bevaringsværdigt af kommunen, skal man være særligt opmærksom på, at man skal søge kommunens tilladelse, hvis man skal lave udvendige bygningsændringer og nedrivning - ligesom det skal tilpasses det eksisterende hus, hvis der skal laves tilbygninger.

Greve Kommune blev udpeget til Kulturarvskommune af Kulturstyrelsen og Realdania i 2015, som også har bidraget med økonomisk støtte og faglig sparring til at kortlægge og udvikle kulturarven.

I registreringen kortlægges de vigtigste historiske bygninger, som er en del af Greve Kommunes kulturarv og dermed en vigtig del af Greves særlige historie og identitet.