晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

Verdensmål

Kontakt

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 97 97

Greve Kommunes daglige arbejde bidrager på mange måder til at opfylde FN's Verdensmål.

blev besluttet af verdens regeringsledere på FN-topmødet i New York den 25. september 2015. Der er 17 verdensmål i alt, som skal sætte kursen mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og vores planet.

Herhjemme i Danmark har KL udvalgt 7 af de 17 verdensmål. De 7 verdensmål er relevante for det arbejde, vi laver i kommunerne.

De 7 mål er:

I Greve Kommune arbejder vi på mange måder med verdensmålene i vores daglige arbejde.

Planstrategi 2019
Eksempelvis har vi i Planstrategi 2019 integreret arbejdet med Lokal Agenda 21.

Lokal Agenda 21 er et FN-mål fra 1992 om bæredygtighed, som spiller ind i blandt andet verdensmål 11 og 13.

Vi arbejder med bæredygtig byudvikling og har fokus på at skabe bedre sammenhæng mellem by og omkringliggende natur og på at skabe større naturindhold i de grønne rum i byen.

Sociale klausuler
Når vi sætter opgaver i udbud og skal vælge leverandører, har vi også fokus på det, der hedder sociale klausuler.

Det betyder blandt andet, at der i udbudsmateriale er krav om, at leverandørerne lever op til de internationale konventioner, Danmark er med i, om sikkert arbejdsmiljø og retten til kollektive forhandlinger.

Endelig arbejder Greve Kultur-Base aktivt med at skabe en dialog, nysgerrighed og bevidsthed om verdensmålene hos Kultur-Basens elever.

Se oversigt
Hen over efteråret 2020  vil vi indarbejde verdensmålene endnu mere i kommunens arbejde.

Hvis du vil se en oversigt over, hvad vi allerede gør, så klik her: Oversigt over arbejdet med verdensmål i Greve Kommune