晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

hedelyskolen_web
Hedelyskolen er blevet screenet for PCB, og det har vist sig, at skolens indeklima har høje forekomster af PCB. Greve Kommune har lavet en handleplan for, hvad der skal ske på kort sigt. Den er godkendt af Sundhedsstyrelsen. Følg med her, når der kommer nyt i sagen.

Byrådet har vedtaget renoveringsplan marts 2015

Renoveringsplan for Hedelyskolen

I løbet af de kommende to år skal Hedelyskolen renoveres for 30 millioner kroner. Det vedtog byrådet på sit seneste møde. Målet er naturligvis at indeklimaet igen bliver godt.
Renoveringen bliver delt op i fem etaper. Hver etape er et område på skolen, og områderne bliver renoveret et ad gangen. Arbejdet i hver etape vil vare tre måneder, og imens bliver eleverne flyttet ud af lokalerne. Nogle elever skal ud i pavilloner uden for skolen, men de fleste kan nøjes med at skifte klasselokale i perioden.
Den mest synlige forandring vil blive, at alle døre og vinduer bliver skiftet ud.

Tidsplan

Lige nu ser tidsplanen i henhold til byggeprogrammet sådan ud:

  • April - august 2015 Hele byggeprojektet skal ledes af et rådgivende ingeniørfirma. Den opgave skal i udbud som den første.
  • September – november 2015 Alle renoveringsarbejderne skal i udbud og kontrakterne skal skrives under.
  • December 2015 – januar 2016 Skolen skal gøres klar til renovering, for eksempel bliver byggepladsen etableret og afskærmet mod skolen.
  • Februar 2016 – april 2017 Renoveringen bliver gennemført i fem etaper.

Det rådgivende ingeniørfirma Rambøll har lavet beregningerne og byggeplanen, som byrådet har vedtaget.
Erfaringen fra andre PCB-renoveringer er, at PCB-indholdet i luften ikke forsvinder øjeblikkeligt. Det kan både vare måneder og år, før man kan måle den fulde effekt af renoveringen.


Orientering om nye målinger på Hedelyskolen, 12. november 2014

Nye målinger viser halvering af PCB

Efter weekendens hovedrengøring har teknikerne igen målt PCB-niveauet på Hedelyskolen. De nye resultater viser, at PCB-niveauerne i indeklimaet stort set er halveret.

De første prøver, som teknikerne tog, viste PCB-koncentrationer på mellem 3620 og 8900 ng/m3. Den højeste værdi blev målt i sundhedsplejerskens rum.
Mandag og tirsdag har teknikerne igen taget prøver. Denne gang viste prøverne PCB-koncentrationer på mellem 162 og 4120. Igen blev den højeste værdi målt i sundhedsplejerskens rum.

Sundhedsplejerskens rum bliver ikke brugt fuld tid, og der bliver heller ikke luftet regelmæssigt ud. Det bliver det fremadrettet. Desuden har det vist sig, at ventilationen ikke fungerede. Den bliver nu lavet.

I de kommende dage fortsætter målingerne, og teknikerne forventer, at PCB-koncentrationerne falder yderligere.

Samtidig er det rådgivende ingeniørfirma Rambøll i gang med at udarbejde forslag til en renoveringsplan for Hedelyskolen.


Pressemeddelelse, 10. november 2014

Indeklimaet på Hedelyskolen har høje forekomster af PCB

Hedelyskolen er blevet screenet for PCB, og det viser sig, at skolens indeklima har høje forekomster af PCB. Skolens medarbejdere og forældre er blevet orienteret.

Hedelyskolen melder sig nu i selskabet af danske skoler med høje forekomster af PCB i indeklimaet. Energistyrelsen skønner, at det drejer sig om cirka 60 skoler.

På Hedelyskolen er medarbejdere og forældre orienteret.

Borgmester Pernille Beckmann er klar til at bruge de ressourcer, der er nødvendige.
”Lige nu indsamler vi viden og rådfører os med eksperter. Vores børns sundhed er afgørende, og vi vil løse det her så godt som muligt, og så hurtigt som muligt,” siger hun.

Massiv rengøring

Greve Kommune har lavet en handleplan for, hvad der skal ske på kort sigt. Handleplanen er godkendt af Sundhedsstyrelsen, og den er sat i værk.

På Hedelyskolen er weekenden således gået med massiv rengøring fra gulv til loft. Desuden er der sat ekstra ventilation, udluftning og temperaturstyring i gang. Det er alt sammen på listen over førstehjælp, når en bygning har høje forekomster af PCB, og der bliver nu taget nye prøver for at se, hvor meget PCB-niveauet er faldet.
Ifølge retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen er det dermed forsvarligt for medarbejdere og elever at opholde sig i bygningerne.

På længere sigt skal kilderne til PCB-forureningen naturligvis fjernes eller indkapsles.
”Vi vil lave en holdbar og langsigtet løsning. Derfor taler vi nu med andre skoler, som har oplevet samme problematik. Vi undersøger forskellige typer løsninger, for at finde den bedste løsning for Hedelyskolen,” siger borgmesteren.
PCB var et helt almindeligt blødgørende stof, som blev brugt i blandt andet fuger i 60’erne og 70’erne. I 1977 blev stoffet klassificeret som miljøgift og forbudt.Læs mere