晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

Direktionen har det overordnede ansvar for koordinering, udvikling og strategier for den samlede kommunale organisation.

Direktionen har tre medlemmer: en kommunaldirektør og to direktører. 

Direktionen har det overordnede ansvar for koordinering, udvikling og strategier for den samlede kommunale organisation, herunder økonomi, personale, ledelse og politisk servicering.

Direktionen har endvidere ansvaret for, at de politiske mål efterleves i hele organisationen, og for at sikre helheden og koordineringen på tværs af centre og fællesfunktioner.

Endelig har Direktionen ansvar for styrkelse af de eksterne relationer. Hver direktør har ansvaret for et eller flere politiske og faglige områder.

Direktionens medlemmer: