晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

Corona 16 9

Her kan du få et overblik over, hvordan Greve Kommune håndterer coronavirus. 

Indholdet er sorteret alfabetisk, og siden bliver løbende opdateret.

Alle private husstande får hentet affald og genanvendelige materialer som normalt, og implementeringen af den nye affaldsordning fortsætter.

MiljøCenter Greve har nu åbent alle ugens dage fra klokken 9 - 20. Der er indført restriktioner for brugen af pladsen. Reglerne vil løbende blive tilpasset behovet.

Du kan finde de aktuelle regler på

Akuttilbuddet er åbent telefonisk alle ugens dage i tidsrummet kl. 15.00-08.00 på tlf. 29 37 68 49.

Læs mere: Akut rådgivning ved psykisk krise

Biblioteket i Hundige, Karlslunde og Tune Bibliotek har åbent fra 21. april 2021 - dog kun i den personalebetjente åbningstid. Det vil sige, der er ikke selvbetjent bibliotek.

For at få adgang til biblioteket skal man fremvise sundhedskort og gyldigt coronapas ved indgangen.

Åbningstider

Personalebetjening på biblioteket i Hundige:

 • Mandag - torsdag kl. 10 - 19
 • Fredag kl. 10 - 18
 • Lørdag kl. 10 - 14

Personalebetjening på Tune Bibliotek

 • Mandag kl. 15 - 18
 • Onsdag kl. 13 - 15
 • Fredag kl. 10 - 12

Personalebetjening på Karlslunde Bibliotek

 • Mandag kl. 15 - 18
 • Onsdag kl. 13 - 15
 • Fredag kl. 10 - 12

Når du er på biblioteket, bedes du følge retningslinjerne:

 • Bær mundbind
 • Hold afstand
 • Brug håndsprit

Du vil ikke blive opkrævet gebyr, for bibliotekslån du har skulle aflevere i perioden 9. december 2020 - 20. april 2021, hvis du afleverer dem inden 1. juni 2021.

Læs flere "Ofte stillede spørgsmål om åbningen af biblioteket"

Der er obligatorisk tidsbestilling i Borgerservice. Du kan booke tid her: .

Det er vigtigt, at du kommer så tæt som muligt på din reserverede tid, så vi undgår for mange mennesker i Borgerservice samtidig. Undgå desuden at komme mere end tre minutter for sent til din reserverede tid, da den herefter slettes.

Hvis du har været i udlandet, er det vigtigt, at du følger gældende regler. Du kan finde link til de forskellige landes samt de gældende regler i forbindelse med .

Er du smittet, har du symptomer på COVID-19 eller afventer svar på test, må du ikke møde op i Borgerservice. Du skal i stedet ringe til os på tlf. 43 97 97 97.

Når du er i Borgerservice, skal du bære mundbind eller visir.

Borgerservice har åbent som normalt, se åbnings- og telefontider.

Alle institutionerne og botilbud på socialområdet i Center for Job & Socialservice er åbne.

For alle botilbud i Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV) og Bostedet Vangeleddet er der ikke længere besøgsrestriktioner.

Besøgende skal dog benytte mundbind eller visir ved færden på fællesarealer, og vi skal alle huske at holde afstand og spritte af før og efter hvert besøg.

Disse former for dokumentation er gældende:

 • Vaccination efter 1. stik: Du vil kunne hente dit pas allerede efter første stik. Passet vil være gyldigt 14 dage efter første stik og indtil 42 dage efter.
 • Gennemført vaccination: Din vaccination er gyldig som dokumentation to uger efter den afsluttende vaccinedosis.
 • Negativ COVID-19-test: Du kan bruge en negativ test som dokumentation. PCR-test skal være foretaget inden for de sidste 96 timer. Hurtigtest (antigentest) skal være foretaget inden for de sidste 72 timer.
 • Tidligere smittet med COVID-19: Din positive PCR-test skal være foretaget inden for de seneste 2 uger - 8 måneder for at være gyldig som dokumentation. Du kan ikke få et coronapas på baggrund af en positiv kviktest.

Dokumentation for borgere uden smartphone og NemID:

 • Gennemført vaccination
  • Vaccinerede borgere, der er fritaget fra digital post, får tilsendt vaccinationsdokumentation (vaccinationspas) direkte via fysisk post.
  • Hvis du på mister dit coronapas, kan du bestille et nyt ved at kontakte sundhed.dk på 44 22 77 74.
  • OBS: Løsningen tilrettes, således at vaccinationspas efter første stik kan udsendes og bestilles i løbet af uge 21.
 • Negativ COVID-19-test
  • Du kan bruge en negativ test som dokumentation PCR-test skal være foretaget inden for de sidste 96 timer. Hurtigtest (antigentest) skal være foretaget inden for de sidste 72 timer.
  • Du kan få fysisk dokumentation for svar på antigentest hos mange private udbydere. Det vil fremover blive stillet som krav, at disse leverandører tilbyder fysisk dokumentation til borgere, som ønsker det. Der arbejdes desuden på en løsning med hensyn til svar på PCR-test.
  • Der findes en fuldmagtsløsning på sundhed.dk, som gør det muligt for pårørende eller værger, at se testsvar og hente COVID-19-testpas.

Ved yderligere spørgsmål om coronapasset kan du kontakte Den myndighedsfælles coronahotline på telefon 70 20 02 33.

Du kan læse mere om coronapasset på følgende links:

I Greve Kommune kan du både blive testet for corona med PCR-testen (i halsen) og med kviktest (i næsen). 

PCR-test med tidsbestilling
Alle hverdage i Hundigehallen, Hundige Allé 11, 2670 Greve.

For at blive testet (i Hundigehallen) skal du gøre følgende:

 • Gå ind på  og log på med NemID. Hvis du ikke har NemID, kan du booke tid på tlf. 70 20 42 33.
 • Vælg prøvetagningssted - TestCenter Greve.
 • Vælg dato og tidspunkt.
 • Bekræft dit valg.

Husk mundbind og sundhedskort eller billed-ID. Svaret får du på sundhed.dk, i MinSundhed-appen eller på tlf. 57 68 42 33.

Kviktest
Du kan blive kviktestet uden tidsbestilling tre steder i kommunen:

 • Krogårdskolen, Skoleager 1: Alle dage kl. 8.30-20. Mulighed for parkering bag ved skolen
 • Karlslunde Hallerne, Kongens Enge 42: Alle dage kl. 9-19
 • Tune Menighedscenter, Tune center 17: Alle dage kl. 9-19

Svaret på testen får du i løbet af 15-20 minutter. Det er Falck, der står for kviktest, og du kan læse mere på .

Børn fra 6 år testes med forældres samtykke. Børn under 15 år skal være i følge med en forælder eller værge. Børn skal selv kunne medvirke til testen.

Undtaget for coronatest
Personer, der af medicinske årsager eller som følge af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en COVID-19-test, er undtaget for krav om test og coronapas.

Fra den 1. juli bliver det et krav, at disse borgere kan fremvise dokumentation for deres undtagelse. Dokumentationen udstedes af de kommunale borgerservicecentre, og borgere, der er undtaget for test, kan fra den 25. juni henvende sig til borgerservice for at få dokumentationen udleveret.

Du kan klikke på linket, hvis du vil læse mere:

Er du forælder til et barn under 14 år, der er hjemsendt på grund af corona, kan du søge om dagpenge.

Læs mere om ordningen på borger.dk:

Alle dagtilbud holder åbent i den almindelige åbningstid.

Der er fortsat stort fokus på hygiejne og håndvask i vores dagtilbud, ligesom der også fortsat er særlig opmærksomhed på, at ingen syge børn kommer i institution.

Det enkelte dagtilbud tager stilling til, om deres fysiske indretning giver mulighed for, at forældrene kan aflevere og hente i institutionen, eller om det skal ske udenfor. Der skal kunne sikres afstand mellem forældrene og mellem forældre og personale. Forældre kan deltage ved indkøring barnet.

Forældre skal bære mundbind eller visir i institutionen. Det gælder både ved aflevering og afhentning og hvis de skal deltage i møder i institutionen.

Alle institutioner har en instruks for, hvad der skal ske, hvis en af børnene eller medarbejderne smittes med coronavirus/COVID-19, eller har været i nær kontakt med en smittet.

Greve Kommune følger myndighedernes anvisninger og de til en hver tid gældende retningslinjer for, i hvilket omfang børn og medarbejdere skal hjemsendes, og hvornår de kan møde i institution.

Ved smittetilfælde sendes alle, der skønnes at kunne have været nære kontakter til den smittede, hjem med henblik på selvisolation og test.

Se beskrivelse af reglerne for, hvornår dit barn må komme i institutionen (pdf)

Greve kommune er løbende i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed.

For at få udbetalt engangstilskuddet på 1.000 kroner skal du have fået udbetalt en forsørgelsesydelse i april måned 2020. Tilskuddet bliver automatisk udbetalt til din NemKonto.

Læs mere:

Familierådgiverne kan kontaktes som altid.

Har du ikke i forvejen kontakt til en medarbejder, kan du ringe indenfor kommunens almindelige åbningstid til Familierådgivningen på telefon 43 97 93 38.

Familierådgivningen afholder nødvendige møder med fysisk fremmøde. Til dette er der indrettet mødelokaler efter sundhedsstyrelsens krav.

Vil du lave underretninger er det altid en mulighed og pligt. 
Læs mere på zjsihe.com/underretning

Er du ansat i fleksjob, skal du følge de vejledninger og retningslinjer, der gives af din arbejdsgiver i perioden.

Har du fleksjobansatte er de i lighed med ordinært ansatte omfattet af reglerne om lønkompensation og arbejdsfordeling.

Du kan se mere information på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via følgende link og Erhvervsstyrelsens på følgende link

Alle årgange er nu tilbage i skole.

Der er fortsat fokus på, at den enkelte klasse har så få lærere som muligt. Derfor kan der forekomme ændringer i den enkelte klasses skema og omlægning af undervisningen så nogle fag får flere og andre færre timer.

Der er fortsat stort fokus på hygiejne og håndvask, ligesom skolerne fortsat er er særligt opmærksomme på, ingen syge børn kommer i skole.

Forældre bør fortsat udelukkende komme ind på skolen i forbindelse med møder.

Alle skoler har en instruks for, hvad der skal ske, hvis en af eleverne eller medarbejderne smittes med coronavirus/COVID-19, eller har været i nær kontakt med en smittet.

Ved smittetilfælde sendes alle, der skønnes at kunne have været nære kontakter til den smittede, hjem med henblik på selvisolation og test. Under hjemsendelsen etableres der fjernundervisning.

Se beskrivelse af reglerne for, hvornår dit barn må komme i skole (pdf)

Læs mere:

Dansk Flygtningehjælp har oprettet en hjemmeside med myndighedernes vigtigste anbefalinger og centrale meddelelser oversat til 25 sprog.

Du kan finde hjemmesiden her: .

Her er direkte links til de forskellige sprog på hjemmesiden:

Røde Kors Parat: her kan du få hjælp til  indkøb af dagligvarer, hundeluftning, afhentning af medicin eller andre praktiske opgaver. (Du kan også tilmelde dig som frivillig).

Ældre Sagen, Greve afdeling: Her er flere forskellige tilbud, rettet mod ældre. 

Læs mere i vedhæftede flyer.

Kontakt i øvrigt for information om frivillige hjælpemuligheder.

Greve Kommunes plejecentre åbner for Åben Træning, billard og caféer fra den 6. maj. Åbningen kræver forskellige forberedelser, så kontakt venligst de enkelte centre for nærmere information.

Greve kommunes plejecentre byder frivillige foreninger velkommen i centrene fra 25. maj.

Hedebo åbner inspirationsrummet fra den 6. maj. Åbningen kræver forskellige forberedelser, så kontakt venligst centret for nærmere information.

Retningslinjer

Den kommende brug af plejecentrenes lokaler kommer til at kræve at frivillige, idrætsudøvere og frivillige foreninger følger alle Sundhedsstyrelsens, Kulturministeriets og centrets retningslinjer.

Læs mere:  Retningslinjer ved genåbning efter COVID-19 nedlukning, 6. maj 2021 (pdf).

Genåbningen på plejecentrene og rehabiliteringscenter Hedebo er betinget af, at kommunen/dét sogn som centret er beliggende i, ikke lukkes på grund af covid-19.

Følg eventuelt med på zjsihe.com.

Greve Rusmiddelcenter er i normal drift.

Beboere og pårørende

Der er nu muligt for pårørende at besøge borgere, der har midlertidigt ophold på centret.

Besøgene skal ske på beboernes stuer, i det opvarmede telt udenfor, eller i haven.

Besøgende må ikke benytte sig af toiletter på fællesarealer, men kun benytte toilettet på borgerens stue.

Besøgstid: Både på hverdage og i weekender skal besøg ske i tidsrummet: kl. 11.00 -18.00.

Forsvarlige besøg

Som besøgende på Hedebo rehabiliteringscenter, skal du følge myndighedernes retningslinjer:

 • Du må ikke møde op, hvis du føler dig syg eller sløj med influenzalignende symptomer.
 • Hvis du hoster eller nyser, skal det være i albuen, og du skal rengøre hænderne umiddelbart efter - enten ved håndvask eller ved at bruge håndsprit.
 • Du skal afspritte hænder ved ankomst til centret og bære mundbind eller visir ved besøg.
 • Du skal holde to meters afstand til borgere og personale på fællesarealerne, idet her er borgere i risiko for alvorlige forløb med covid-19.
 • I bedes begrænse antallet af pårørende der møder op samtidig, for ikke at overskride forsamlingsforbuddet på stuerne (10 personer).
 • Vi beder herudover om, at du registrerer dig ved besøg. Det er for at kunne smitteopspore ved et eventuelt smitteudbrud.

Hvis du ikke har visir eller mundbind med, vil det være muligt at få udleveret et mundbind.

Læs eventuelt: Besøgsrestriktioner Hedebo, 22. april 2021 (pdf)

Greve Svømmehal

Lørdag den 8. maj 2021 genåbner Greve Svømmehal efter at have været lukket i en længere periode på grund af covid-19.

Genåbningen foregår naturligvis efter myndighedernes retningslinjer, hvilket blandt andet indebærer, at vores gæster over 15 år skal fremvise gyldigt coronapas ved indgang til svømmehallen.

Nærmere information om yderligere særlige forhold vil fremgå af skiltning i hallen, hvor personalet også vil stå klar til, at hjælpe og byde jer velkommen.

Du skal være opmærksom på, at der kan forekomme ventetid ved indgangen, da vi er underlagt restriktioner i forhold til hvor mange gæster der må opholde sig i svømmehallen ad gangen.

Læs mere på Greve Svømmehals hjemmeside:

Andre idrætsanlæg og foreningsidræt

Læs mere om andre idrætsanlæg og foreningsaktiviteter på .

For fremmøde i Borgerservice gælder følgende:

Personer, der rejser til Danmark fra orange og røde lande, omfattes som udgangspunkt af kravet af om på gå i isolation i 10 dage uden ugrundet ophold efter indrejsen i Danmark.

Man skal gå i isolation selv om testen taget i forbindelse med indrejse er negativ.

Det er muligt på afkorte isolationen ved en negativ PCR-test taget tidligst på fjerdedagen efter indrejse i Danmark.

Personer, der rejser til Ddanmark fra gule lande, er ikke omfattet af kravet om isolation.

Kommer du fra et af de nordiske lande, Sverige, Norge, Finland, Island eller Færøerne, skal du medbringe dit pas.

Kommer du fra EU-/EØS-lande og tredjelands-lande, skal du medbringe opholdstilladelse. Opholdstilladelsen må højst være seks dage gammel. Du skal også medbringe dit pas.

Du kan finde link til de forskellige landes .

Gældende regler i forbindelse med .

Du finder kontaktinfo her.

Greve Kommune tilbyder et frivilligt isolationsophold, hvis du er borger i kommunen og opfylder følgende kriterier:

 • Du har fået konstateret COVID-19, som ikke kræver sygehusindlæggelse
 • Du har symptomer på COVID-19, som ikke kræver sygehusindlæggelse
 • Du er ”nær kontakt” til en person, der er smittet med COVID-19
 • Du skal isolere dig efter udlandsophold

Derudover skal du opfylde følgende kriterier i forhold til din husstand:

 • Du bor sammen med mange personer på et lille område, og du kan ikke opdele boligen på en måde, så du kan isolere dig fra de andre i husstanden
 • Du bor sammen med personer på et lille område, som det er vanskeligt at sikre hensigtsmæssig afstand fra
 • Du bor sammen med personer, som har vanskeligt ved at samarbejde med dig om at følge myndighedernes anbefalinger om isolation i hjemmet – f.eks. på grund af sociale problemer eller kognitiv funktionsnedsættelser

Børn under 18 kan kun visiteres til isolationsophold sammen med en voksen fra husstanden.

Sådan ansøger du
Hvis du har et testresultat, der viser, du er smittet, skal du sende det til . Dertil skal alle ansøgere ringe til vagttelefonen på 21 65 70 24, som bliver betjent af en fra Visitationen. Du kan ringe mellem kl. 8:00 og 15:00 alle ugens syv dage.

Du vil under samtalen blive stillet en række spørgsmål vedrørende personoplysninger, din helbredstilstand og dine boligforhold. Efter samtalen afgøres det, om du kan bevilges et isolationsophold.

Læs mere om vilkår og retningslinjer for isolationsopholdet her.

Jobcentret er i gang med at genåbne, og kontakten vil fremover være enten digital eller ved fysisk fremmøde.

Som ledig skal du stå til rådighed og søge ordinære jobs. Du har ret og pligt til at deltage i tilbud og forløb, der aftales med jobcentret – og her tages der højde for Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Du har også ret og pligt til at deltage i samtaler med jobcentret. Du skal møde op fysisk, hvis du ønsker at søge om ydelse.

Fra den 16. maj. 2021 åbnes der igen op for alle tilbud, både vejledning og opkvalificering og tilbud om virksomhedspraktik, løntilskud og nytteindsats.

Du har ret og pligt til at deltage i tilbud og forløb, der aftales med jobcentret – og her tages der højde for Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Vejledning og opkvalificeringsforløb kan både foregå digitalt og fysisk.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte jobcentret i den sædvanlige åbningstid på tlf.: 43 97 97 97 eller

Du kan søge om uddannelses- eller kontanthjælp ved at kontakte tlf.: 43 97 97 97 eller

Er du medlem af en a-kasse, skal du tilmelde dig via

Vær opmærksom på, at du skal bruge bundbind eller visir. når du kommer i jobcentret.

Klubberne holder åbent for alle. Den enkelte klub kan være nødt til at begrænse åbningstiden for de ældre medlemmer. Dette afhænger af de fysiske rammer og klubbens mulighed for at sikre afstand og faste grupper.

Alle klubber har en instruks for, hvad der skal ske, hvis en af medlemmerne eller medarbejderne smittes med coronavirus/COVID-19, eller har været i nær kontakt med en smittet.

Ved smittetilfælde sendes alle der skønnes at kunne have været nære kontakter til den smittede hjem med henblik på selvisolation og test.

Hjemsendelse fra skole eller ungdomsuddannelse gælder også fremmøde i klubben.

Se beskrivelse af reglerne for, hvornår dit barn må komme i klub (pdf)

Se åbnings- og telefontider.

Du kan også skrive til Greve Kommune.

Teknik & Miljø
Hvis du har brug for at kontakte en sagsbehandler fra Center for Teknik & Miljø, skal det ske via Greve Kommunes telefontid eller på mail teknik@zjsihe.com.

Se under punktet "Coronatest i Greve Kommune".

MiljøCenter Greve har nu åbent alle ugens dage fra klokken 9 - 20. Der er indført restriktioner for brugen af pladsen. Reglerne vil løbende blive tilpasset behovet.

Du kan finde de aktuelle regler på

Krav om mundbind/visir

Sundhedsstyrelsen anbefaler fortsat mundbind i det offentlige rum, når:

 • Man benytter kollektiv transport, fx tog, bus, metro, letbane, færger og lignende.
  Mundbindet kan fjernes, når man sidder ned. Gældende undtagelser til, hvornår den enkelte kan udlade mundbind eller visir, gælder fortsat.
  Kravet vurderes generelt at kunne lempes, når en meget stor del af befolkningen er færdigvaccinerede, og alle i de sidste målgrupper, der ønsker det, har fået første vaccination. Kravet kan fastholdes ved fx flyrejser.
 • Man skal testes for ny coronavirus, både ved PCR-test og antigentest og uanset om man testes grundet mistanke om smitte eller screening, fx med henblik på at få et Coronapas.
 • Man er smittet, har symptomer eller er nær kontakt og helt undtagelsesvist er nødt til at bryde selvisolation og bevæge sig ud, fx i forbindelse med test eller lægebehandling.

Gratis mundbind

Det er muligt at hente gratis mundbind hos Greve Kommunes Borgerservice inden for almindelig åbningstid for kontanthjælpsmodtagere, borgere på integrationsydelse og andre socialt udsatte grupper samt studerende på enten ungdoms- og videregående uddannelser.

Det vil sige borgere, hvor det vil være en økonomisk byrde at købe mundbind. Det er dog fortsat udgangspunktet, at man køber sine mundbind selv.

Følgende er fritaget fra at bruge mundbind:

 • Børn under 12 år
 • Personer med nedsat bevidsthedsniveau
 • Personer med fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

Læs mere


De midlertidige besøgsrestriktioner fra Styrelsen for Patientsikkerhed er ophævet på Greve Kommunes fire plejecentre. Det drejer sig om:

 • Lokalcenter Møllehøj
 • Langagergaard plejecenter
 • Nældebjerg plejecenter og Dahlia huset
 • Strandcentret og Grønlykkeparken

Ophævelsen af besøgsrestriktionerne betyder, at pårørende og venner igen kan besøge beboerne, men Sundhedsstyrelsens gældende retningslinjer skal forsat følges.

Forsvarlige besøg

Som besøgende på Hedebo rehabiliteringscenter, skal du følge myndighedernes retningslinjer.

 • Du må ikke møde op, hvis du føler dig syg eller sløj med influenzalignende symptomer.
 • Hvis du hoster eller nyser, skal det være i albuen, og du skal rengøre hænderne umiddelbart efter: enten ved håndvask eller bruge håndsprit.
 • Du skal afspritte hænder ved ankomst til centret og bære mundbind eller visir ved besøg.
 • Du skal holde to meters afstand til borgere og personale på fællesarealerne, idet her er borgere i risiko for alvorlige forløb med covid-19.
 • I bedes begrænse antallet af pårørende, der møder op samtidig, for at kunne holde anbefalet afstand til hinanden og beboeren.
 • Vi beder herudover om, at du registrerer dig ved besøg. Det er for at kunne smitteopspore ved et eventuelt smitteudbrud.

Hvis du ikke har visir eller mundbind med, vil det være muligt at få udleveret et mundbind.

Da de fire plejecentre er forskellig indrettet, kan der være lokale retningslinjer, som du skal overholde. Kontakt venligst den lokale leder for nærmere informationer.

Adgang til plejecentre i forbindelse med behandlinger

Borgere, der skal til behandling, hos fodpleje, tandpleje, frisør, eller på sygeplejeklinikken, kan orientere sig ved at kontakte det pågældende plejecenter, idet der kan være lokale retningslinjer som skal overholdes.

OBS! Genåbningen på plejecentrene og Rehabiliteringscenter Hedebo er betinget af, at kommunen/dét sogn, som centret er beliggende i, ikke lukkes på grund af covid-19.

Følg evt. med på zjsihe.com

For yderligere information se punktet "Frivillige/frivillige foreningers adgang til lokaler på rehabiliterings- og plejecentre" højere oppe på denne side.

Borgere i selvstændig bolig modtager nu socialpædagogisk støtte. Sundhedsstyrelsens retningslinjer er gældende. Det har især betydning for støtte i borgerens hjem. Afstand på to meter overholdes.

Støttekontaktpersoner er opsøgende og kan være sammen med borgere, når afstand på to meter overholdes.   

Aktivitet- og samvær efter §104 kører.

Akuttilbuddet er åbent alle ugens dage i tidsrummet kl. 15.00-08.00 på tlf. 29 37 68 49.

Hvis du har brug for at anmelde rotter eller tegn på rotter, skal du være opmærksom på, at vi har lavet nye retningslinjer for at undgå, at du og rottebekæmperen smitter hinanden med coronavirus.

Du kan læse om vilkårene her: Anmeld rotter

Siden den 12. juni har Rådgiverteamet arbejdet efter normal drift.

Der er undervisning for eleverne i kommunens specialklasser og på specialskolerne.

Der er fortsat stort fokus på hygiejne og håndvask, ligesom skolerne fortsat er er særligt opmærksomme på, ingen syge børn kommer i skole.

Forældre bør fortsat udelukkende komme ind på skolen i forbindelse med møder. Forældremøder gennemføres som udgangspunkt med kun én forælder pr. husstand, med mindre skolen har lokaler, der er store nok til at rumme flere.

Alle skoler har en instruks for, hvad der skal ske, hvis en af eleverne eller medarbejderne smittes med coronavirus/COVID-19, eller har været i nær kontakt med en smittet.

Greve Kommune følger myndighedernes anvisninger og de til en hver tid gældende retningslinjer for, i hvilket omfang elever og medarbejdere skal hjemsendes, og hvornår de kan møde i institution.

Ved smittetilfælde sendes alle der skønnes at kunne have været nære kontakter til den smittede hjem med henblik på selvisolation og test. Under hjemsendelsen etableres der fjernundervisning.

Se beskrivelse af reglerne for, hvornår dit barn må komme i skole her: Coronaskema: Må mit barn komme i institution/skole (pdf)

Greve kommune er løbende i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed.

STU Greve følger de nationale gældende retningslinjer for undervisning på ungdomsuddannelser.

Sundhedsplejerskerne tilbyder hjemmebesøg til alle familier med nyfødte og spædbørn.

Sundhedsplejerskerne er også igen på kommunens skoler og laver sundhedssamtaler og funktionsundersøgelser.

Mødre- og forældregrupper afholdes på en måde, så man kan overholde myndighedernes anbefaling.

Se under punktet "Idrætsanlæg".

Tandplejen har normal drift.

Læs mere på Tandplejens hjemmeside.

Se under punktet "Coronatest i Greve Kommune".

Træningsenheden har åbent for genoptrænings- og rehabiliteringsaktiviteter.

Der er dog stadig særlige krav til hygiejne og afstand.

Når du ankommer til Træningsenheden, skal du bære mundbind eller visir, og du skal afspritte dine hænder.

Du vil også blive bedt om at spritte træningsredskaber og maskiner af efter brug.

Hvis du er syg eller formodes smittet med Coronavirus, skal du ikke komme til træning.

Er du i tvivl er du velkommen til at kontakte Træningsenheden på 43 97 34 10 mellem kl. 8 og 11.

Se under punktet "Coronatest i Greve Kommune".

Ungecentret er åbent for samtaler. Samtaler foregår som udgangspunkt per telefon, men hvis det vurderes nødvendigt, så afholdes samtalen ved personligt fremmøde.

Læs mere om Ungecenteret

Du kan ringe til ungevejlederne, hvis du har brug for råd og vejledning i forhold til at vælge den rette uddannelse.

Information om nyttejobs for unge under 29 år
Nytteindsatsen er åben for at modtage ledige i tilbud.

Du skal fortsat møde op fysisk, hvis du ønsker at melde dig ledig.

Se mere under fanen ”Jobcentret” på denne side.

Hvis du er i tvivl, kontakt da din rådgiver eller virksomhedskonsulent.

Du kan ringe på Greve Kommunes hovednummer: 43 97 97 97.

Du kan blive vaccineret mod COVID-19, hvis du har modtaget en invitation til vaccination fra Sundhedsstyrelsen. Brevet finder du i din e-Boks eller i din postkasse. 

Når du har modtaget en invitation om vaccination mod COVID-19
Hvis du har modtaget invitationen om at blive vaccineret mod COVID-19, skal du følge vejledningen i brevet og bestille tid hos et vaccinationscenter:

 1. Log på 
 2. Find tider hos et vaccinationscenter. Husk, at du skal booke to tider med 3-4 ugers mellemrum, så du får booket tid til begge vaccinationer samtidig.
 3. Hvis du ikke kan finde en tid med det samme, skal du prøve igen senere. Der lægges løbende nye tider ud.

 Hjælp til bestilling af tid til vaccination

 1. Hvis du ikke har et NemID, og selv kan transportere dig til vaccine stedet, skal du bestille tid til vaccination hos Region Sjælland, på telefon nr.: 70 20 42 33. Du kan træffe dem på følgende tidspunkter:
  Alle dage, inkl. weekend: kl. 9.00 -12.00 og fra kl. 13.00-19.30

 2. Hvis du har NemID, men du og/eller dine pårørende har brug for hjælp til bestilling af tid, skal du ringe til Borgerservice på telefon 43 97 97 97. Du kan træffe os på følgende tidspunkter:
  Mandag og tirsdag kl. 9.00 -13.00
  Torsdag kl. 9.00 -17.00
  Fredag kl. 9.00-12.00.

 3. Hvis du har brug for hjælp til transport til COVID-19 vaccination, skal du kontakte Borgerservice på telefon 43 97 97 97. Hvis Borgerservice skal hjælpe med transporten, er det også kommunen, der booker dine tider til vaccination. Du kan træffe os på følgende tidspunkter:
  Mandag og tirsdag kl. 9.00 -13.00
  Torsdag kl. 9.00 -17.00
  Fredag kl. 9.00-12.00

Vaccination i Greve
Hvis du vælger at blive vaccineret lokalt i hallen på Greve Videncenter skal du være opmærksom på, at der er begrænsede parkeringspladser. Til gengæld er der S-togs-station og busholdeplads lige i nærheden. ligesom der er gode parkeringsmuligheder for cykler.

Hvis du vil vide mere
Sundhedsmyndighederne har udarbejdet et program for COVID-19-vaccinen. Du kan læse mere om det her: 

Mange virksomheder har lige nu spørgsmål til, hvordan de skal gøre, hvis de skal ændre arbejdsfordeling, varsle eller lave andre ændringer.

De virksomheder kan kontakte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings landsdækkende hotline til virksomhedsservice på 72 200 350 eller tjekke .

Byrådet har nu besluttet, at leverandører til Greve Kommune får betaling for deres ydelser meget hurtigere end de normale 30 dage. Den hurtige betaling skal øge likviditeten hos erhvervslivet og dermed være en hjælpende hånd i krisen.

Læs mere: Coronahjælp: Kommunen betaler private virksomheder straks.

Beskæftigelsesindsatsen er genåbnet, og det betyder, at det igen er muligt at få borgere i virksomhedspraktik og løntilskud.

Som virksomhedsleder har du måske spørgsmål til, hvordan du skal forholde dig til ændrede arbejdsfordelinger, varslinger eller andre ændringer i forbindelse med Corona.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har derfor oprettet en landsdækkende hotline, som du kan kontakte på tlf. 72 200 350 alle hverdage fra kl. 8.00 til 16.00. Du kan også læse mere på .

Har du spørgsmål til de nye hjælpepakker og lønkompensation, kan du finde mere information på

Du kan også kontakte ErhvervsCentret på tlf. 36 91 50 00 for vejledning og sparring samt spørgsmål omkring hjælpepakker.

Har du i øvrigt spørgsmål omkring virksomhedspraktik, løntilskud, fleksjob m.m. eller har behov for rekruttering af medarbejdere – så kontakt Virksomhedsservice Greve på 43 97 80 80 eller

Du kan læse mere her Virksomhedsservice, eller følg os på vores LinkedIn-side

Visitationen i Center for Sundhed & Pleje kan kontaktes på tlf. 43 97 97 97 mandag, tirsdag, (onsdag lukket), torsdag og fredag kl. 9.00 - 12.00.

Greve

Antal smittede i hele Greve Kommune

På Statens Serum Institut kan du følge udviklingen i antallet af smittede i hele Greve Kommune. 

Region Sjælland Vaccine

Vacciner

Sundhedsmyndighederne har udarbejdet et program for COVID-19-vaccinen. Du kan læse mere om det her: 

Information in other languages

On the website you cand find general information in other languages: