晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

Kompas

Effekten for borgerne er vores pejlemærke i Greve Kommune.

I Greve Kommune lægger vi vægt på, at alt hvad vi gør, skal have en effekt for borgerne.

Som ansat i Greve Kommune arbejder vi med at skabe effekt for borgerne, uanset om vi har direkte borgerkontakt, eller arbejder mere administrativt.

Den tankegang er med i kommunens prioritering og planlægning, og den er også en vigtig del af vores samtaler med politikerne og hinanden.

Effektstyring

I Greve Kommune har vi syv borgerrettede politikker med effektmål, som politikkerne har besluttet.

Ud fra effektmålene planlægger de relevante medarbejdere og chefer særlige indsatser og tiltag, der skal gøre effektmålene til virkelighed.

Vores effektstyring er inddelt i børneliv, ungeliv, voksenliv, seniorliv, ældreliv og vækst & erhvervsliv. Således skabes et større tværfagligt samarbejde.

Vi arbejder kontinuerligt på sammenhængen mellem politikker, budget og den fysiske planlægning.

Læs mere om, hvordan vi arbejder:

Uddybning af effekt som tankegang, strategi og metode (pdf)
Tværfaglig effektorganisering i Greve Kommune (pdf)

Videoer

Herunder kan du se videoer, der viser, hvordan effektstyringen bliver til virkelighed for borgere og virksomheder i Greve Kommune.

Effektmål: Virksomhederne understøttes i at rekruttere og fastholde kvalificeret arbejdskraft.
Effekt: Jobcenter Greve har hjulpet Mark Jervild til at blive voksenlærling hos en lokal tømrervirksomhed.
Effektmål: Voksne med diabetes type 2, hjertekarsygdom, KOL eller kræft bliver bedre til at håndtere deres sygdom.
Effektmål: Flere borgere oplever en bedre håndtering af egen sygdom efter kronikerforløb.
Effekt: Lars Jørgensen fik konstateret diabetes 2, og blev kort efter tilbudt et 12-ugers rehabiliteringsforløb i Træningsenheden.
Effektmål: Alle børn deltager i og bidrager til sociale fællesskaber.
Effektmål: For at fremme mental og fysisk sundhed arbejder vi for, at flere børn er aktive i forenings- og fritidslivet.
Effekt: Bertram Palmer og Alberte Josefine Nielsen blev introduceret for brætspillet Othello i skolen. Nu spiller de det sammen med andre unge i .