晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

Er du ambitiøs og vil du tage ansvar? Bliv Social- og sundhedsassistent i Greve Kommune.

Som Social- og sundhedsassistentelev i Greve Kommune får du en praktisk og teoretisk uddannelse, der varer to år og ni måneder.

Greve Kommune og Region Sjælland samarbejder således, at du er garanteret en praktikplads i alle dine praktikker det vil sige på sygehus, inden for demens eller det psykiatriske område, på plejecenter og i hjemmeplejen. Skoleperioderne foregår på ZBC's afdelinger i Køge eller Roskilde.

Som Social -og sundhedsassistentelev vil du udvikle dig fagligt og personligt. Du vil få en meningsfuld arbejdsdag, og du vil uddanne dig til selvstændigt at kunne vurdere patienter og borgeres behov og udføre grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver.

Du vil møde borgere og patienter i meget forskellige og ofte komplekse livssituationer, og du skal være parat til at samarbejde tværfagligt og på tværs i det sammenhængende sundhedsvæsen.

Vi lægger derfor vægt på, at du har lyst til at videreudvikle dine kommunikative kompetencer og evne til at samarbejde og skabe relationer.

En afvekslende hverdag 
Du er naturligvis nysgerrig og motiveret for at lære nyt, når du starter din uddannelse hos os.

Du er indstillet på at tage ansvar for egen uddannelse, og ønsker at blive en dygtig og kompetent social- og sundhedsassistent.

Du møder andre mennesker med respekt, og er helt på det rene med at borgernes behov og deres oplevelser af plejen er dine vigtigste pejlemærker i hverdagen.

Når du er i praktik vil dine uddannede praktikvejledere tage ansvar for læringsmiljøet i praktikken. De vil støtte dig, følge op og evaluere i forhold til dine oplevelser og læringsmål for praktikperioden.

I løbet af din uddannelse vil du gradvist få mere ansvar og flere selvstændige arbejdsområder. I takt med denne udvikling vil du gradvist indgå på lige fod med dine øvrige kolleger.

Uddannelsen skifter mellem skole og praktik, og vi forventer at du læser og lærer ny teori, og at du inddrager teorierne i dine praktiske handlinger hos borgerne.

Du skal kunne gøre dine egne iagttagelser og observationer samt reflektere over disse både mundtligt og skriftligt. Vi arbejder ambitiøst med kompetencekort, logbøger og ugesamtaler som læringsredskaber, og du skal forvente, at der vil være hjemmearbejde i alle skole- og praktikperioder.

Krav
Ansættelsen som social- og sundhedsassistentelev i Greve Kommune kræver, at du er uddannet social- og sundhedshjælper, eller at du enten har bestået grundforløb 2 SOSU, eller at du kan dokumentere, at du er i gang med grundforløbet.

Alle ansøgere vil, i forbindelse med tilbud om en elevansættelse, blive bedt om at fremsende en straffeattest.

For ansøgere som ikke har dansk pas, skal opholds -og arbejdstilladelse fremvises i forbindelse med ansættelse.

Optagelse og ansættelse
Greve Kommune er din arbejdsgiver gennem hele uddannelsen, og du ansættes på en uddannelsesaftale, det vil sige en tidsbegrænset ansættelseskontrakt.

Du skal søge din elevansættelse under ledige stillinger på Greve Kommunes hjemmeside
zjsihe.com: Job i Greve Kommune.

Arbejdstiden er 37 timer ugentlig, og du må regne med, at noget af din praktik kan foregå i weekend- og aftentimerne. Udgifter til bøger dækker du selv.

Længden af uddannelsesaftalen afhænger af, hvilke uddannelser du har afsluttet, før du ønsker at blive optaget på social- og sundhedsassistentuddannelsen. Læs mere om realkompetencevurdering: 

Økonomi
Du er under uddannelse sikret elevløn. Læs mere om elevløn her:

Læs mere om uddannelsen