晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

Som kontorelever får du en grundig introduktion til din nye arbejdsplads.

En introduktion til Greve Kommune starter allerede før sommerferien, hvor vi inviterer til velkomstmøde. Her vil kontorelever, elevvejledere, oplæringsansvarlige og elevkoordinator mødes til en uformel snak, og du kommer på rundvisning i det center, som du bliver tilknyttet. Du får udleveret en elevhåndbog, som vi forventer, du har læst igennem, inden du starter.

Den første arbejdsdag begynder med introduktion til Greve Kommune som arbejdsplads. Dagen starter med fælles morgenmad for alle kontorelever og elevvejledere. Resten af dagen vil foregå i centret, hvor du bliver introduceret til kollegaer, uddannelsesplan og arbejdsopgaver.

For at sikre kvaliteten af uddannelsen vil der være evalueringssamtaler, hvor du, din elevvejleder og elevkoordinator deltager. Den første samtale vil foregå efter ca. 1½ måneds ansættelse.

Startevaluering:
Her afklares, om vi er enige om praktikforløbet. Her laves også en forventningsafstemning.

Midtvejsevaluering:
Her gennemgås uddannelsesplanen, samt hvilke forbedringer, der skal ske i det videre forløb m.m.

Slutevaluering:
Her evalueres uddannelsesforløbet.

Formålet med samtalerne er, at vi bliver enige om det videre forløb. Her har du også mulighed til at fortælle, hvordan du trives, og hvilke ændringer du evt. ønsker. Det bliver også klarlagt, hvor langt du er i forhold til din uddannelsesplan, hvilke niveau du er på, og hvad der skal fokuseres på fremadrettet.

Derudover vil der løbende være evalueringer, når du afslutter oplæring inden for et område, så vi sikrer, at du mestrer området på et tilstrækkeligt niveau, før du går videre i din uddannelse. På de løbende evalueringer deltager du, din elevvejleder og oplæringsansvarlige.