晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

Her kan du læse om at være eller blive frivillig - og om at få hjælp af frivillige i Greve Kommune.

Gennem frivilligt arbejde kan man være med til at løse nogle spændende opgaver og samtidig hjælpe og glæde andre mennesker. Frivilligt arbejde kan også være med til at skabe personlige bånd og netværk, øge integrationen i samfundet og give de frivillige bedre kompetencer i forhold til fx beskæftigelse.

Frivilligt arbejde er en aktivitet eller handling, som udføres af en person ulønnet og frivilligt. Arbejdet udføres overfor personer, som man ikke er i familie med. Endvidere er arbejdet formelt organiseret og det betyder, at almindelig hjælpsomhed eller spontane handlinger ikke kan betegnes som frivilligt arbejde.

Har du lyst til at bruge en del af din tid som frivillig?

Cirka hver tredje borger i Greve Kommune er engageret i frivilligt arbejde, og yder en stor indsats i lokalområder. Det frivillige arbejdes potentiale er endnu ikke fuldt udfoldet, og derfor vil Greve Kommune være med til at styrke det frivillige arbejde i kommunen, både i forhold til det rige foreningsliv på idræts- og fritidsområdet og i forhold til løsning af velfærdsproblemer på det sociale og sundhedsmæssige område.

Står du som forening og mangler hænder til at løfte nogle opgaver, eller har du som borger lyst til at yde en god gerning?

Brug Frivilligjob.dk til at tilbyde din hjælp i de mange frivillige foreninger i Greve Kommune, eller som forening til at søge efter frivillige hjælpere.

Her kan du se de frivillige jobs, der er opslået i Greve