晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

Greve Kommune fører miljøtilsyn på en række erhvervsvirksomheder i kommunen

Greve Kommune skal sikre at virksomhederne i kommunen passer på miljøet. Vi tager på tilsyn for at se om miljøloven er overholdt og for at snakke med virksomhederne om hvordan de kan forbedre deres miljøindsats.

Alle virksomheder kan få miljøtilsyn, hvis vi laver kampagner, har modtaget en klage, eller skal have afklaret om der er særlige forhold på virksomheden, der gør at vi skal lave regelmæssige tilsyn med virksomheden.

Regelmæssige tilsyn er, når vi skal besøge en virksomhed med et bestemt interval. Det bestemmes i Bekendtgørelsen for miljøtilsyn. Disse virksomheder skal betale for tilsyn. Det kan du læse mere om her

Miljøtilsyn på virksomhederne har til formål at:

  • Forebygge og begrænse støjgener.
  • Forebygge og begrænse forurening af luft, vand, jord og grundvand.
  • Begrænse brug og spild af råstoffer og andre ressourcer.
  • Begrænse brugen af miljøfremmede stoffer og materialer.
  • Fremme genanvendelse.
  • Fremme miljøstyring på virksomhederne.
  • Sikre, at miljølovgivning og affaldsregulativer overholdes.

Hvis vi skal på tilsyn på din virksomhed, vil vi anmelde det i forvejen med et brev. I de fleste tilfælde vil vi først ringe til dig, og aftale et tidspunkt der passer dig. Hvis vi har brug for at få et øjebliksbillede af miljøforholdene på din virksomhed, vil vi komme på uanmeldt tilsyn.

Se kommunens lovpligtige tilsynsberetning for landbrug og industrivirksomheder til højre på siden.