晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

Ifølge olietankbekendtgørelsen skal tanke på over 6.000 liter opfylde følgende krav.

Inspektion og tæthedsprøvning

Enkeltvæggede olietanke og tilhørende rørsystemer skal være tæthedsprøvet og inspiceret af en særligt sagkyndig, altså en virksomhed med rutine i opgaven. Udførelse og dokumentation af inspektion og tæthedsprøvning skal overholde samtlige krav i olietankbekendtgørelsens bilag 9. Dokumentation for inspektion og tæthedsprøvning bedes indsendt til Natur- og Miljø i Greve Kommune senest 30 dage efter udførelsen.

Hvis tanken også skal renoveres - det vil sige hvis en eventuel korrosionsbeskyttelse skal indlægges eller udbedres - skal den udførende virksomhed være godkendt af PUFO (Prøveudvalget For Olietanke)

Greve Kommune anbefaler, at tankejere/ -brugere benytter et inspektionsfirma, som også er godkendt til renovering af tanken.

Nedgravede stålrør

De fleste nedgravede rør på tanke skal skiftes til typegodkendte rør 30 år efter installationen. Det gælder alle rør, der ikke er galvaniserede eller har en effektiv katodisk beskyttelse - populært benævnt sorte rør.

Volumenmåler eller timetæller

Tanke skal have en volumenmåler eller timetæller. Målingerne herfra skal sammenholdes med pejlingsresultaterne i forbrugsregnskabet. Overjordiske tanke med synlige rør kan være undtaget.

Anmeldelse af nye tanke

Hvis tanken ikke allerede er anmeldt til Greve Kommune (tjek BBR), skal dette gøres. Digitalt anmeldelses- og afmeldelsesskema for olietanke finder du til højre på siden under ’Tankanlæg (nye/ eksisterende)’. Medsend en kopi af tankattesten ved anmeldelse af nye tanke.

OBS

Overholdelse af fristerne er vigtige til sikring mod tæring og udslip af olie.

Hvis tank og rørføringer ikke overholder de nævnte terminer, er tanken ulovlig. En eventuel forsikring dækker kun, hvis tanken er lovlig.

Der er en begrænset kapacitet af sagkyndige i Danmark til at inspicere og tæthedsprøve olietanke og rørsystemer. Greve Kommune anbefaler derfor, at du hurtigst muligt indgår en skriftlig aftale om at få udført tankinspektion og tæthedskontrol, således at olietanken fortsat er lovlig.

Læs mere