晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

Her finder du Forskrift for Bygge- og Anlægsarbejde, Anmeldeskema for Midlertidige Aktiviteter

Greve Kommune har vedtaget en forskrift for miljøhensyn ved bygge- og anlægsaktiviteter. Forskriften præciserer de hensyn du skal tage til miljø og naboer, når du er i gang med et bygge- eller anlægsprojekt i Greve Kommune.

Formålet med forskriften er at begrænse væsentlige gener i form af støj, vibrationer og støv, samt forebygge risiko for forurening af jord og grundvand i forbindelse med bygge- og anlægsaktiviteter.

Forskriften indeholder blandt andet krav om at:

  • Støvende, stærkt støjende og vibrationsfremkaldende arbejde skal anmeldes til Greve Kommune, senest 14 dage før arbejdet er planlagt til at starte.
  • Støv, støj og vibrationer begrænses ved valg af arbejdsmetoder og arbejdstider.
  • Naboer og andre berørte parter informeres, inden støvende, stærkt støjende og vibrationsfremkaldende aktiviteter påbegyndes.

Du kan anmelde dine midlertidige aktiviteter på skemaet, du finder til højre. Læs forskriften inden du anmelder dine aktiviteter, så du sikrer dig at du kan overholde forskriften.

Det er muligt at søge dispensation fra forskriftens bestemmelser, hvis hensynet til f.eks. trafiksikkerhed taler for det.

Forskriften blev godkendt på Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalgsmødet den 22. marts 2018. Du kan læse forskriften hele forskriften ved at downloade den fra downloadboksen til højre på siden.

Hvis du har spørgsmål til forskriften, er du velkommen til at kontakte Natur- og Miljøsektionen i Greve Kommune.