晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

Her kan du få gode råd om hvordan jeres virksomhed kan hjælpe vandmiljøet

HVIS I SKAL:

VASKE FIRMABILER OG GØRE RENT PÅ VIRKSOMHEDEN

· Vask af biler: Brug som første prioritet en vaskehal – hvis virksomheden ønsker at vaske bilerne selv, skal vask foregå på en godkendt vaskeplads med sandfang og olieudskiller (se ovenstående link for yderligere oplysninger om hvordan i søger om tilladelse)

· Vand fra rengøring, herunder gulvvaskemaskiner, må aldrig hældes i regnvandsristene, men skal i toilet eller spildevandsafløb.

· I de fleste virksomheder vil rengøringsvandet ikke indeholde miljøfarlige stoffer og kan derfor hældes i toilet eller håndvask.

· Hos nogle virksomheder, hvor rengøring f.eks. fjerner slibestøv, kemikaliespild, olie og maling fra gulve og maskiner, vil vaskevandet indeholde stoffer, der gør det til miljøfarligt affald. Den type vaskevand må ikke hældes i toilet eller vask. Kontakt kommunen om, hvordan den type vaskevand skal håndteres.


Vi vil gerne hjælpe jer med at håndtere spildevandet korrekt og lovligt – så har du spildevand fra vask af biler, gulvvask eller lignende, så kontakt Greve Kommunes natur- og miljøteam. Så hjælper vi jer med at finde en løsning på korrekt afledning af spildevandet eller giver jer en bekræftelse på, at i håndtere jeres spildevand helt korrekt. I kan også læse mere om spildevand her

HVIS I SKAL:

OPBEVARE OG HÅNDTERE OLIE OG KEMIKALIER (farlige stoffer og affald)

· Oplagringen skal ske forsvarligt og uden risiko for spild til regnvandsriste eller spildevandsafløb.

· Farligt affald sorteres, mærkes og afleveres til godkendt modtagestation.

· Rester af kemikalier, maling, olier, sæber og lignende mærkes og afleveres på godkendt modtagestation.

· I tvivlstilfælde – kontakt natur- og miljøteamet i Greve Kommune.

Du kan læse mere om affaldstyper og hvordan de bortskaffes under erhvervsaffald. Kig her. På siden om erhvervsaffald kan du i download boksen til højre på siden finde vores forskrift for opbevaring af farlige stoffer og se illustrative billeder i folderen Tips og Tricks.