晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

Hjælp fisken 007

Kontakt

Natur og Miljø
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 94 48
natmil@zjsihe.com

Ristene langs vejen er kun beregnet til regnvand fra tage, grønne områder og veje/stier

REGNSVANDKLOAKKEN LØBER UD I VANDLØBET OG ENDER I VORES BADEVAND

Størstedelen af Greve Kommune er separatkloakeret. Det betyder at spildevand (toilet og brugsvand) ledes til rensningsanlægget, mens regnvand fra befæstede arealer og tage ledes via regnvandsristene til det nærmeste vandløb.

Derfor er det særlig vigtigt, at I undgår, at kemikalier, snavs og sæbe ender i jeres regnvandsriste, samt i de riste som findes på veje og pladser i jeres område.


SÅDAN HJÆLPER I VANDMILJØET

· Virksomheden indrettes, så der kun kommer regnvand i regnvandsristene.

· Procesvand og vand fra rengøring kommes aldrig i regnvandsristene.

· Kemikalier, maling og olie mærkes og afleveres til godkendt modtagestation.