晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

Før du flytter jord skal du anmelde det - godkendte* modtagere kræver som regel kun anmeldelse - ellers skal du vente på en anvisning

Jordflytning skal anmeldes, hvis det kommer fra

 • en kortlagt ejendom (kortlagt efter jordforureningsloven)
 • et områdeklassificeret areal (det vil i praksis sige byområdet)
 • er konstateret forurenet
 • er under mistanke for at være forurenet

Du skal vente på en anvisning fra kommunen, hvis

 • jorden kommer fra en kortlagt ejendom og der ikke foreligger en godkendt jordhåndteringsplan
 • jorden skal til en modtager som ikke har en miljøgodkendelse*.

Du må køre med jorden så snart du har anmeldt den, hvis

 • modtageren er kapitel-5-godkendt*
  • hvis jorden kommer fra kortlagt ejendom skal du dog have en godkendt jordhåndteringsplan
 • det er nødvendigt fx for at foretage akutte ledningsreparationer, hvor jorden ikke kan opbevares i containere eller lign.
  • du skal informere kommunen hurtigst muligt og aftale videre forløb.

Her lever papiret lidt endnu

Der er endnu ikke noget godt og billigt alternativ til det pdf-skema, som du kan finde til højre på siden og vi anbefaler derfor at du udfylder og udskriver (eller udskriver og udfylder), så skanner du skemaet og vedhæfter det til en mail til natmil@zjsihe.com.

* Ved godkendt jordmodtagere forstår vi jordmodtageanlæg som har en miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelsesloven. Hvis du er i tvivl, så kontakt den kommune, hvor anlægget ligger. Det er typisk anlæg til modtagelse af forurenet jord, karteringspladser og lign. som er godkendte.