晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

Alt forurenet og farligt affald skal sorteres fra til speciel behandling, for at undgå spredning af stoffer der er skadelige for dig og miljøet.

For at sikre at mest muligt af det rene bygge- og anlægsaffald bliver genbrugt eller genanvendt, er der lovkrav om at der minimum sorteres i:

 • Natursten, f.eks. granit og flint
 • Uglaseret tegl (mur- og tagsten)
 • Beton
 • Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton. Rene fraktioner er bedst til genbrug og genanvendelse og billigst at bortskaffe
 • Jern og metal
 • Gips
 • Stenuld
 • Jord
 • Asfalt
 • Blandinger af beton og asfalt. Rene fraktioner er bedst til genbrug og genanvendelse og billigst at bortskaffe
 • Termoruder

Derudover kan der udtages mange andre fraktioner til genbrug og genanvendelse. Læs mere her

Det er vigtigt, at der er plads til sortering af affald på byggepladser, og at der kun sorteres i de fraktioner der er lovkrav om eller et marked for.

Læs mere