晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

Miljøkortlægning

Der er gennem tiden blevet brugt en række materialer i byggeriet, som indeholder miljø‐ og sundhedsskadelige stoffer. I forbindelse med renoverings‐ og nedrivningsopgaver er det vigtigt, at disse stoffer bliver identificeret, sorteret fra de rene materialer og bortskaffet korrekt.

Ved en miljøkortlægning forstås en nærmere registrering af miljøskadelige stoffer og materialer i byggeriet, som:

  • Er på listen over farligt affald
  • Kan give anledning til miljøskadelige emissioner til omgivelserne
  • Kan udgøre et problem for arbejdsmiljøet for de folk, der arbejder på byggepladsen

Inden du river ned – start med miljøkortlægningen

Miljøkortlægningen bør udføres tidligt i planlægningen, så resultatet kan bruges i projektmaterialet. Vi anbefaler, at du undersøger dit kommende byggeaffald for miljøfarlige stoffer, inden du anmelder dit byggeaffald, og dermed også inden du går i gang med at lave affald.

Du kan finde en virksomhed, der kan udføre en miljøkortlægning ved at søge på nettet. Brug søgeord: ”miljøscreening”.

Du skal selv betale for kortlægningen. Udgiften afhænger af hvor mange prøver, der skal tages og analyseres. Det vil sige, at den dels er afhængig af arbejdets størrelse dels bygningens alder og vedligeholdelseshistorik.