晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

Rehabilitering af borgere med hjerneskade.jpg

Træningsenheden
Hundige Alle 11F
2670 Greve
43 97 34 10 (ml. 8-11)

Du kan kontakte os og sende 

Her kan du læse om Greve Kommunes tilbud om genoptræning efter hjerneskade

Følgerne efter en blodprop eller en blødning i hjernen kan være mere eller mindre omfattende. Skaden kan påvirke forskellige funktioner i hjernen, hvilket kan give sig til udtryk som lammelser, talevanskeligheder eller synsændringer. Andre følger kan være mindre synlige, som f.eks. problemer med at huske, manglende overblik, svært ved at koncentrere sig og planlægge en aktivitet.

Nogle rammes i så let en grad, at de efter en tid næsten fungerer som før, og nogle oplever først problemer efter 1-2 år, når de stilles overfor øgede krav fra omverdenen, mens andre må leve med vedvarende følger.

Greve Kommunes tilbud

Har du eller din pårørende pådraget sig en hjerneskade, er der forskellige tilbud og steder man kan søge råd og vejledning til at komme videre og opnå et så meningsfuldt liv som muligt.

Greve Kommune har et særligt team, som tilbyder vejledning til borgere over 16 år med en erhvervet hjerneskade. For en mindre gruppe borgere med omfattende påvirkning af hjernens funktioner, koordinerer teamet de forskellige indsatser, borgeren har behov for i tæt samarbejde med borgeren og dennes pårørende. Teamet består af en visitator, en beskæftigelsesvejleder, en socialrådgiver og en fysioterapeut og vi kan hjælpe dig eller din pårørende med at finde et tilbud, der passer til dig. Du kan kontakte Træningsenheden for yderligere information (se kontaktinfo i højre side).

Har du pådraget dig en hjerneskade og været indlagt på sygehuset, vil du typisk få en genoptræningsplan ved udskrivelsen, og den sendes også til Greve Kommunes Træningsenhed. Vi kontakter dig umiddelbart derefter, og dit genoptræningsforløb går i gang hurtigst muligt. Du kan læse mere om genoptræning under "Træning og rehabilitering" i venstre side.

Hvad skal jeg bagefter?

Hvis du har en erhvervet hjerneskade, er der mulighed for at få vederlagsfri fysioterapi som et vedligeholdende træningstilbud. Du kan læse mere om dette tilbud under "Træning og rehabilitering" i venstre side.

I Greve er der en række vedligeholdende træningstilbud, så som Visiteret Motionstilbud, Åben Træning på plejecentrene for pensionister og "Op på Dupperne" - motionshold i Greve Senioridræt.

For yderligere information kontakt Sundhedsteamet på telefon 43 97 99 05 eller e-mail sundhedsteam@zjsihe.com eller Træningsenheden på telefon 43 97 34 10 mellem kl. 8-11 eller på mail. Du kan kontakte os og sende 

Forskellige foreninger har tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade og deres pårørende. Nederst på siden kan du læse mere om hvad foreningerne kan tilbyde.

 

Læs mere