晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

IMG 8843

 

 

Velkommen til dig som er udlånt til os!

Velkommen til dig med en sundhedsfaglig baggrund og som er indkaldt til at arbejde i Center for Sundhed & Pleje i forbindelse med Corona nødberedskabet.

På siden finder du introduktion, som det er nødvendigt at du kender til, inden du starter hos os.

 

”Jeg er dybt taknemmelig for, at du har mod på at give en hånd med her hos os i Center for Sundhed & Pleje. Vi skal sammen sikre, at alle borgere og medarbejdere på vores enheder kommer sikkert og trygt gennem Corona-krisen. ”

Camilla Meyer, Chef for det nære sundhedsvæsen, Center for Sundhed & Pleje

 

I Center for Sundhed & Pleje er kvaliteten af vores indsatser og borgernes sikkerhed meget vigtige faktorer i dagligdagen. Vi har derfor nogle mindstekrav til din viden om hygiejne, brandsikkerhed, førstehjælp mm., som du skal kende inden du starter hos os.

Vi har samlet to e-learningsprogrammer og flere små film, der tilsammen introducerer dig til de vigtigste områder 

 

Introduktion til hygiejne

er et to timers e-kursus.

Der er store krav til hygiejnen overalt i sundhedsvæsenet. Vi vil derfor bede dig genopfriske de generelle hygiejniske principper via dette e-learningskursus, dels for at sikre at du er up-to date med din viden, dels for at der er konsensus mellem faggrupper om, hvordan vi gør.

Uniform: Det er ikke tilladt at bære ure, ringe eller smykker på arme og hænder. Negle skal være kortklippede og uden neglelak. Langt hår (fra skuldre og ned) skal være sat op. Hovedtørklæde er tilladt, og kan udleveres som en del af uniformen. Har du sår på hænder og arme skal du aftale med den lokale leder hvad du skal gøre.

 

Introduktion til brandsikkerhed

er et 40 minutters e-kursus, som alle medarbejdere i Sundhed & Pleje skal gennemføre en gang om året. På hjemmesiden skal du først vælge ”Greve Kommune”, herefter vælger på kurset for ”Plejehjem”.

Der er mulighed for at tage en test i sidste del af e-learning programmet. Testen skal ikke afleveres, men er din egen kontrol af, at du har fået tilstrækkelig viden om brandsikkerhed. Husk at slå lyden til på computeren/tablet.

Når du møder hos os, skal du orientere dig om hvad du skal gøre ved en brandalarm, hvor brandslukningsudstyr og flugtveje er placeret.

 

Introduktion til førstehjælp

Med en sundhedsfaglig baggrund vil du kunne være 2. eller 3. person ved akut opstået sygdom, hvor en borger pludselig bliver dårlig.

Hvis du har et førstehjælpskursus der er mere den 2 år gammelt anbefaler vi, at du ser ovenstående film.

 

Introduktion til værnemidler

Det er vigtigt at forebygge smittespredning mellem borger og personale og omvendt. Hos borgere med mistanke om- eller påvist COVID-19 eller andre smittetilstande anvender vi værnemidler. Vi har helt opdaterede procedurer på, hvornår og hvordan vi anvender værnemidler.

 

Introduktion til lejring og forflytningsteknikker

I Center for Sundhed & Pleje passer vi på hinanden. Vi har samlet en række film om lejring og forflytningsteknikker, som er vigtige for at forebygge arbejdsskader ved tunge løft. Hvis det er længe siden du har deltaget i den nære pleje af borgere, anbefaler i at du ser filmene herunder.

 

Opgaver, som du kan forvente at deltage i.

Hvis du er tidligere ergoterapeut, social- og sundhedsassistent, sygeplejersker eller lign., vil du blive oplært, og derefter få opgaver inden for dit faglige kompetencefelt.

 

Opgaver

Sygeplejerske

Eksempler på opgaver for dig som sygeplejerske. Listen er ikke udtømmende.

 • Sygeplejefaglig opfølgning
 • Medicinhåndtering
 • Vejledning og støtte af borgeren
 • Forflytning og mobilisering
 • Ernæringsscreening, handleanvisning og udføre ernæringsindsatser
 • Give sondemad i nasal og PEG sonde.
 • Observation og pleje af sår
 • Anlægge forskellige forbindinger, herunder kompressionsstrømper
 • Observation og måling af vitale værdier, fx puls, temperatur, blodtryk, SAT m.v.
 • Observation pleje og skift af kateter.
 • Stomi pleje
 • Palliation

 

Social- og Sundhedsassistent

Eksempler på opgaver for dig som social- og sundhedsassistent. Listen er ikke udtømmende.

 • Vejledning og støtte af borgeren i teknikker/anvendelse af relevante hjælpemidler
 • Forflytning og mobilisering af borgere med behov for støtte pga. begrænset bevægelsesevne
 • Udføre ernæringsscreening, oprette handleanvisninger og iværksætte relevante indsatser
 • Vejlede borger i hensigtsmæssig kost og ernæring
 • Bestille sondemad, p-drik eller anden diæt efter ordination
 • Igangsætte og føre væskeskema
 • Observere og sikre pleje og behandling af fx rødme
 • Måle vitalværdier, fx puls, blodtryk, SAT mm.
 • Observation og pleje af borger med KAD
 • Opfølgning ved dosisdispenseret medicin
 • Dispensere medicin i doseringsæsker
 • Observere virkning og bivirkninger af en konkret medicinsk behandling
 • Udlevere og hjælpe borger med at indtage lægeordineret medicin
 • Administration af PN medicin – i forvejen doseret PN medicin 

 

Ergoterapeut

Eksempler på opgaver for dig som ergoterapeut. Listen er ikke udtømmende

 • Vejledning og støtte af borgeren i teknikker/anvendelse af relevante hjælpemidler
 • Forflytning og mobilisering af borgere med behov for støtte pga. begrænset bevægelsesevne
 • Oprette handleanvisninger og iværksætte relevante indsatser
 • Vejlede borger i hensigtsmæssig kost og ernæring.
 • Træningsopgaver
 • Andre opgaver der afhænger af dine kvalifikationer og kompetencer.

 

Hvis du er gravid

Hvis du er gravid gælder der særlige regler om omplacering og hjemmearbejde.

 

Hvis du får symptomer på Corona smitte

Hvis du får symptomer på Coronavirus skal du tage hjem og informere din midlertidige leder i Sundhed & Pleje via telefon. Vi kan i Sundhed & Pleje henvise dig direkte til test for Coronavirus for at afklare om du er smittet.