晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

Vandløb1a

Kontakt

Natur og Miljø
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 94 48
natmil@zjsihe.com

Vandråd for Køge Bugt samt Isefjord og Roskilde Fjord.

Vandrådet for Køge Bugt samt  Isefjord og Roskilde Fjord er nedsat og arbejder med forslag til forbedring af de fysiske forhold i vandløbene.

Du kan læse mere om Vandrådene på de respektive sekretariats kommuners hjemmesider:

Vandrådet for Køge Bugt kan du læse mere om

Vandrådet for Isefjord og Roskilde Fjord kan du læse mere om

I lov om vandplanlægning understreges værdien af den lokale inddragelse i udarbejdelsen af de kommende vandområdeplaner 2021-2027. Kommunerne skal derfor udarbejde forslag til den fysiske vandløbsindsats under eventuel inddragelse af lokale vandråd.

Du kan læse mere om vandområdeplaner og vandråd på Miljøstyrelsens hjemmeside under "Læs mere".

Læs mere