晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

Undersøgelse af miljøtilstanden i vandløb

 

Greve Kommune undersøger løbende miljøtilstanden i offentlige vandløb. Undersøgelserne kan omfatte følgende:

  • Indsamling af smådyrsfauna i henhold til Dansk VandløbsFaunaIndeks (DVFI)
  • Planteundersøgelser på udvalgte lokaliteter
  • Fiskeundersøgelser (elektrofiskeri) på udvalgte lokaliteter
  • Måling for kemiske stoffer på udvalgte lokaliteter

Undersøgelsen vil blive udført af et rådgivende firma, som Greve Kommune har bemyndiget til færdsel i de pågældende vandløb. Formålet med undersøgelserne er, at tilvejebringe opdateret viden om miljøtilstanden i kommunens vandløb.

Resultaterne af de biologiske undersøgelser vil indgå i udmøntning af de statslige vandområdeplaner, tilrettelæggelse af vandløbsvedligehold, revision af vandløbsregulativer, planlægning af vandløbs- og klimatilpasningsprojekter, opfølgning på spildevandsplan og tilrettelæggelse af miljøtilsyn m.v.

Resultater af faunaundersøgelser indberettes i fagsystemet WinBio og resultaterne kan ses på , som ligger under Danmarks Miljøportal.

Resultaterne af nogle af de tidligere års undersøgelser kan også ses under "Resultater".