晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

KstrMs 451x220

Kontakt

Center for Teknik & Miljø
Tlf.43 97 97 97

Greve og Solrød kommuner har sammen med forsyningsselskabet gennemført Danmarks største tværkommunale klimatilpasnings- og naturprojekt.

Formålet med projektet er at forebygge oversvømmelser i boligområderne omkring moserne, når der i perioder falder megen regn, samt at skabe bedre miljømæssige forhold for dyr og planter. Derudover har vi villet forbedre borgernes mulighed for at bruge mosen rekreativt.

Der er gravet et helt nyt vådområde og to nye vandløb leder nu regnvandet ud til Køge Bugt i den grad, der er behov for det. Der er anlagt 10 vej- og stioverføringer med enten bro eller rør. Boldbanerne som før var meget våde store dele af året, er blevet hævet, så der nu er en tør og god boldbane. Banerne fungerer samtidig som klimasikring ind mod boligområdet.

Projektet er gennemført som et grønt partnerskabsprojekt med deltagelse af Skov- og Naturstyrelsen, Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening i Greve og Solrød, det fælles kloakforsyningsselskab KLAR Forsyning samt Solrød og Greve kommuner.

Du kan få yderligere oplysninger om projektet hos Center for Teknik & Miljø, telefon 4397 94 48 e-mail teknik@zjsihe.com