晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

Blå himmel.png

Kontakt

Natur og Miljø
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 94 48
natmil@zjsihe.com

Kystbeskyttelse i Greve Kommune

Vind og vejr påvirker vores omgivelser. Kysterne bliver generelt udsat for slid fra strøm og bølger, men i Greve ligger vi relativt godt beskyttet.

I Greve Kommune sker der en fremrykning af kysten flere steder som følge af at sand, der transporteres langs kysten, aflejres i Greve i ”bunden” at Køge Bugt. Så erosionen i Greve er generelt lille på nær ved Mosede Fort, hvor der er etableret høfder og der sandfordres for at modvirke erosion og tilbagerykning af kysten. Højere vandstand og hyppigere storme giver øget risiko for oversvømmelse.

Fjerner havet land kan kystbeskyttelse bestå i at:

  • Forstærke kysten (skræntfodsbeskyttelse)
  • Dæmpe materialevandring eller bølgeslag (høfder, bølgebrydere)
  • Tilføre materialer ude fra (sandfodring)

Ved oversvømmelse kan kystbeskyttelse bestå i at:

  • Udføre højvandsdiger
  • Hindre tilløb af vand bagfra hidrørende fra ledningsanlæg eller åer

Et konkret kystanlæg kan være en kombination af disse. Ethvert anlæg skal vedligeholdes. Ved nye anlæg stilles normalt krav til ejer om konstant, fremtidig vedligeholdelse. Ejer du en grund ud til kysten har du selv ansvaret for at beskytte din ejendom mod havets påvirkning.

Efter 1. september 2018 har kommunerne overtaget myndighedsansvaret for kystbeskyttelse fra Kystdirektoratet. Kystdirektoratet vil stadig vejlede kommunerne om kystbeskyttelse. Hvis du ønsker at ansøge om at udføre kystbeskyttelse skal du udfylde ansøgningsskemaet på . Kystdirektoratet har udarbejdet en vejledning om hvordan du udfylder ansøgningsskemaet.

Find loven, vejledninger og generelle oplysninger om kystbeskyttelse på

Se oplysninger om sikring af huse mod stormflod, erstatningspraksis og Stormrådets virksomhed i øvrigt på