晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

Med ændringer i klimaet kan der ske ændringer af hvor grundvandet ”står”. En god tommelfingerregel er, at hvis der er vådt eller historisk har været vådt i et område – vil klimaændringerne kunne betyde, at der bliver vådere i fremtiden.

I Greve Kommune er der en stor indvinding af grundvand til drikkevand, som i den periode, hvor Greve er blevet udbygget, indirekte har hjulpet til at Greve har været tørrere end normalt. I det kystnære område øst for motorvejen henter Greve Vandværk stadig vand – og det betyder mere for hvor højt grundvandet står end de kommende klimaændringer.

Greve Kommune har kortlagt hvor tæt grundvandet står på terræn og hvor gode muligheder der er for, at der kan ske nedsivning af regnvand. Hvis klimaændringerne betyder, at vi får et vådere klima med mere dannelse af grundvand, vil vi få en stigning af grundvandet i forhold nuværende niveau – alt andet lige.  Du kan finde oplysninger om grundvandet i Greve på Kort via GIS under mappen Miljø og Grundvandsindsats.