晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

Hjælp fisken 007

Kontakt

Natur og Miljø
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 94 48
natmil@zjsihe.com

Alle regnvandsriste er KUN til regnvand. Ristene langs vejen er kun beregnet til regnvand fra tage, grønne områder og veje/stier.

Størstedelen af Greve Kommune er separatkloakeret. Det betyder, at spildevand (toilet og brugsvand) ledes til rensningsanlægget, mens regnvand fra befæstede arealer og tage ledes via regnvandsristene til det nærmeste vandløb.

Derfor er det særligt vigtigt at undgå, at kemikalier, olie og sæbe ender i regnvandsristen, som findes langs veje og pladser i bolig- og industriområder. Det skal i spildevandskloakken og renses på renseanlægget.

 

Vand fra regnvandskloakken løber ud i vandløbet og ender i vores badevand

Derfor skal du følge nedenstående råd for, at vi kan sikre rent vand i åen og på stranden:

  • Vask bil i vaskehallen.
  • Sæbevand fra rengøring mv. skal skylles ud i toilettet
  • Rensning af pensler fra vandbaseret maling skal ske i håndvasken
  • Rensevand fra oliebaseret maling skal opsamles og afleveres på MiljøCenter Greve
  • Undgå brug af kemikalier til at fjerne alger fra hustage
  • Olie- og kemikalieaffald skal afleveres på MiljøCenter Greve