晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

Hvis du ejer en olietank, er du ansvarlig for at tank og rørsystemer mv. ikke forurener og i øvrigt opfylder lovgivningens krav

Hvis du køber et hus med en afblændet olietank køber du også ansvaret for, at forholdene er i orden.

Hvis du ejer en olietank, er du ansvarlig for, at tanken er i god stand, så risikoen for at forurene jord og grundvand med olie holdes på et minimum. For en sikkerheds skyld er der fastsat aldersgrænser for, hvor gamle olietanke må blive. Aldersgrænserne er afhængige af, hvordan tanken er lavet, og hvad du ved om den.

For at finde aldersgrænsen for din olietank skal du kende:

  • Tankens godkendelsesnummer
  • Produktionsåret for tanken
  • Hvilke materialer tanken er lavet af
  • Hvilken rustbeskyttelse tanken har

Oplysningerne vil som regel fremgå af tankens tankattest.

Alle nedgravede olietanke fra 1970 eller senere og overjordiske tanke fra 1980 eller senere har en tankattest. Tankattesten bør ligge mellem ”husets papirer”. Desuden bør kommunen have fået en kopi.

Alle nedgravede olietanke fra 1970 eller senere og overjordiske tanke fra 1980 eller senere skal have et synligt mærkeskilt. Her skal de oplysninger, du har brug for, også stå – bortset fra godkendelsesnummeret, der først findes på alle overjordiske tanke fra 1999.

Tankens godkendelsesnummer består af 5 eller 6 tal, der fortæller om fabrikanten, udvendig overflade, konstruktion og indvendig overflade. Du kan se, hvad godkendelseskoderne betyder på siderne "Typegodkendelseskoder 1970 - 1999" og "Typegodkendelseskoder efter 2000", der ligger under Download til højre eller nederst på siden.

Benyt skemaet under "download" i højre eller nederst på siden. Du kan printe det, udfylde det og sende det til Greve Kommune, Rådhusholmen 10, 2670 Greve eller scanne dokumentet ind og sende det vedhæftet en mail til natmil@zjsihe.com.

Du skal tilkalde Greve Kommune, hvis du støder på forurening fra en olietank. Det kan for eksempel være, at der misfarvet jord eller kraftig olielugt i jorden, når du har gravet en tank op.  

Du kan kontakte Natur- og Miljøgruppen på telefon: 4397 9448 eller mail: natmil@zjsihe.com.

Når olietanke sløjfes eller fjernes er der krav om i olietankbekendtgørelsen, at det anmeldes til kommunen, som så samtidig søger for at ændre oplysningerne om tekniske anlæg og varmeforsyning i BBR.