晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

Jord i byzonen i Greve Kommune kan være forurenet, og derfor skal du anmelde det, hvis du vil flytte mere end en kubikmeter jord

Du skal anmelde det til kommunen, hvis du vil flytte jord fra ejendomme i byzonen, vejområder eller en kortlagt ejendom. Det kan for eksempel være i forbindelse med byggeri eller lignende.

Hvis du har mindre end en kubikmeter jord

Hvis du skal flytte mindre end en kubikmeter jord fra en ejendom, kan du frit aflevere jorden på Miljøcenter Greve (Grenbrugsstationen) på Ventrupparken 16 uden at anmelde det. Det gælder dog ikke, hvis jorden lugter, er misfarvet eller kommer fra en kortlagt ejendom (se forklaring til højre).

Hvorfor skal du anmelde jordflytning

Formålet med, at du skal anmelde jordflytningen er, at forureningen ikke spredes til uforurenede områder, børneinstitutioner eller lignende.

Når jorden i byzonen kan være lettere forurenet, er det fordi den har været påvirket af bilers udstødning, røg, støv fra industri og lignende. Typisk kan jorden have et forhøjet indhold af tungmetaller og tjærestoffer. Forureningen kan sjældent ses eller lugtes.

Hvis du har mere end en kubikmeter jord

Hvis du har brug for at aflevere mere end en kubikmeter jord, skal flytningen anmeldes til Center for Teknik og Miljø. Et link til anmeldelsesblanketten findes under "Selvbetjening" i øverste højre hjørne. Der er forskel på om du vil sende jorden til et anlæg som har en miljøgodkendelse eller om sender det et andet sted hen.

  • Hvis du flytter jorden til et godkendt modtageanlæg, skal du sende anmeldelsen til kommunen, senest når du går i gang med flytningen.
  • Hvis du flytter jorden til andre steder, skal du vente på, at kommunen returnere din anmeldelse med en godkendelse, før du må flytte jorden.

Jordflytning er omfattet af kommunens regulativ for jord, der er affald, fra februar 2012. Se under "Download" til højre på skærmen.