晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

Badevandet analyseres en til to gange ugentligt i sæsonen. Sæsonen går fra 1. juni til 15. september. Analyseresultater er tre til fire dage undervejs.

Badevandsanalyser fra denne sæson kan du her på siden.

Badevandet skal i 80 % af tiden have et indhold af bakterien E. coli på mindre end 250 pr. 100 ml. I 90 % af tiden skal Interstitielle Enterokokker (Ent) være under 100 pr. 100 ml. for at være i top.

I badesæsonen (fra 1. juni til 15. september) udtages prøver af badevandet, som analyseres for bakterier. Der udtages en til to prøver ugentligt, og resultater foreligger tre til fire dage senere. Bakterietallene fra analyserne offentliggøres på denne side i takt med at data kommer ind. Det kan dog godt tage lidt tid for os.

Hvis du vil have resultaterne hurtigere eller se alt, hvad der måles for, kan du se de "rå" analysedata på link til laboratoriet nedenfor.

Dage markeret med * prøvetages alle stationer, ellers tager vi kun prøver på badestederne samt Lille Vejleå.

Der er planlagt med følgende prøvedage: 27/5*, 4/6, 7/6, 11/6*, 18/6*, 25/6, 28/6*, 2/7, 8/7*, 12/7, 15/7, 19/7*, 23/7, 30/7*, 2/8, 5/8, 12/8*, 16/8, 23/8* & 30/8*.

Datoer markeret med ² markerer ekstraordinære prøver

Læs mere

 

Dato: Hundige Strandpark Hundige Havn Greve Badehotel
2019 E. coli Ent. E. coli Ent. E. coli Ent.
30/8 15 30 30 < 15 15 < 15
23/8 46 46 < 15 < 15 < 15 < 15
16/8 45 15 46 < 15 200 15
12/8 < 15 < 15 500 61 46 15
5/8 < 15 < 15 45
15 230 < 15
2/8 < 15 < 15 310 110 < 15 < 15
30/7 130 61 15 15 < 15 15
29/7² < 15 < 15 - - - -
23/7 < 15 <15 15 46 230 30
22/7² 15 < 15 - - - -
19/7 350 15 15 15 270 46
15/7 < 15 < 15 < 15 < 15 < 15 < 15
12/7 < 15 < 15 < 15 < 15 < 15 15
8/7 < 15 < 15 15 < 15 < 15 < 15
5/7² < 15 < 15 - - < 15 < 15
2/7 1800 30 15 < 15 8300 46
1/7² < 15 < 15 - - - -
28/6 110 510 < 15 < 15 15 15
25/6 < 15 < 15 < 15 < 15 30 < 15
18/6 15 30 < 15 15 < 15
< 15
12/6 - - - - 1300 510
11/6 < 15 30 93 < 15 180 77
7/6 140 46 2300 1000 < 15 30
4/6 < 15 < 15 < 15 < 15 < 15 < 15
27/5 < 15 < 15 < 15 15 61 15

 

Dato: Granhaugen Mosede Fort Karlstrup Strandpark
2019 E. coli Ent. E. coli Ent. E. coli Ent.
30/8 30 15 190 < 15 30 < 15
23/8 < 15 < 15 < 15 < 15 61 < 15
16/8 61 30 15 15 94 45
12/8 110
< 15 330 < 15 30 < 15
8/8² -
- - - 630
61
5/8 730 < 15 110 15 6100 < 15
2//8 15 < 15 46 < 15 15 30
30/7 77
15 15 < 15 46 30
23/7 630 30 < 15 < 15 < 15 < 15
19/7 140 450 30 30 15 < 15
15/7 30 15 30 < 15 < 15 < 15
12/7 < 15 46 < 15 < 15 30 < 15
8/7 < 15 < 15 < 15 < 15 < 15 < 15
5/7² 30 < 15 - - - -
2/7 3100 30 140 15 250 15
28/6 < 15 < 15 94 < 15 46 < 15
25/6 < 15 < 15 30 < 15 15 < 15
18/6 30 < 15 130 15 250 < 15
12/6² 46 110
- - - -
11/6 200 270 45 < 15 15 130
7/6 61 < 15 < 15 15 < 15 46
4/6 < 15 < 15 < 15 < 15 < 15 < 15
27/5 < 15 30 110 15 30 15

 

Kontrolstationer (udløb og lign.)

Dato

Lille Vejleå

Olsbæk Øst

Olsbæk, Vest

Streget

2019 E. coli Ent. E. coli Ent. E. coli

Ent. 

E. coli Ent.
30/8 140 30 < 15 < 15 15 15 110 77
23/8 46 61 < 15 < 15 15 < 15 < 15 15
16/8 930 160            
12/8 180 130 140 < 15 61 < 15 15 < 15
5/8 200 15 - - - - - -
2/8 1300 220 - - - - - -
30/7 30 46 15 < 15 15 < 15 130 30
23/7 350 46 - - - - - -
19/7 46 < 15 93 46 110 30 < 15 < 15
15/7 250 46 - - - - - -
12/7 < 15 15 - - - - - -
8/7 710 410 400 330 15 < 15 130 45
2/7 110 46 - - - - - -
28/6 30 < 15 < 15 15 < 15 <15 650 3000
25/6 94 15 - - - - - -
18/6 77 < 15 45 15 < 15 < 15 4000 220
11/6 650 110 180 180 46 30 300 210
7/6 12000 8300 - - - - - -
4/6 15 15 - - - - - -
27/5 30 <15 30 15 46 30 1800 400