晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

Herunder kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål omkring affald

Alle boliger i Greve Kommune har pligt til at deltage i de kommunale affaldsordninger for at sikre, at affaldet bliver håndteret forsvarligt og ikke ender i naturen. Med andre ord kan affaldsordningerne altså ikke fravælges. Affaldsordningerne er endvidere beskrevet i Greve Kommunes regulativ for husholdningsaffald, som du kan downloade her fra siden.

Det er KLAR Forsyning, der administrerer affaldsordningerne for husholdninger i Greve Kommune. De udarbejder affaldskalender og organiserer tømninger. Det er derfor også KLAR Forsyning, du skal kontakte med praktiske spørgsmål.

Den overordnede plan for affaldsområdet kan du læse om i Greve Kommunes affaldsplan, som du kan downloade her fra siden.

Greve Kommune har fået ny affaldsordning 1. maj 2020. Du kan læse mere om ordningen, og om hvordan du skal sortere dit affald på KLAR Forsynings hjemmeside

Link til:

Hvis du vil huskes på, hvornår dit affald bliver hentet, og have vigtige informationer om affaldsindsamlingen, kan du tilmelde dig KLAR Forsynings SMS- og mailservice.

Link til:

Du finder affaldskalenderen på KLAR Forsynings hjemmeside. Der er endnu ikke lavet tømningsplan for december, fordi der vil være overgang til tømningsplan for 2021, som skal kobles med helligdagene i julen.

Link til:

Der kan være flere årsager til at dit affald ikke er blevet hentet. Du kan læse på KLAR Forsynings hjemmeside, hvad du skal gøre, hvis dit affald ikke er blevet hentet.

Link til:

Hvis du selv eller du er pårørende til en borger, der ikke er i stand til at sortere affald eller efterleve andre af kommunens affaldsregler, så kan du ansøge om fritagelse for reglerne ved at sende en begrundet ansøgning til: csphenvendelser@zjsihe.com


Betingelserne for ansøgning om lempelse er:

  • Borgeren skal være ude i stand til at sortere fx pga. demens, dårligt syn eller lignende.
  • Borgeren må ikke have jævnlig hjemmehjælp.
  • Ved midlertidig funktionsnedsættelse: En borger der pga. operation eller skader ikke kan trække sin affaldsbeholder ud til kørevejen i en kortere periode.

Gebyret for affaldsordningerne opkræves på din ejendomsskattebillet for det efterfølgende år. Alle gebyrer er vedtaget af Byrådet.

Link til:

MiljøCenter Greve er genbrugsplads for borgere i Greve Kommune og drives af KLAR Forsyning.
Adressen er Ventrupparken 16, 2670 Greve
HUSK: Du skal altid medbringe dit sundhedskort som adgangskort.

Link til: