晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

Arbejdsledige, efterlønsmodtagere og pensionister bosiddende i Greve Kommune kan få kommunalt tilskud på højst 400 kr. pr. hold, imod selv at betale mindst 1/3 del af deltagerprisen

Arbejdsledige

Aftenskolen indhenter dokumentation hos arbejdsformidlingen for, at du er arbejdsledig, og tilmeldt arbejdsformidlingen.

Efterlønsmodtagere

Dokumentation for modtagelse af efterløn skal forevises aftenskolen.

Pensionister

Personer, der udelukkende modtager enten folkepension eller førtidspension.
Ikke privat eller tjenestemandspension.

Der ydes tilskud til max 2 hold eller foredragsrække pr. kalenderår
(Holdets startdato er afgørende for, hvilket år holdet henføres til).

Kontakt din aftenskole for yderligere information.