晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

Siden 2005 har det være obligatorisk for foreningerne at indhente børneattester.

Børneattester er et udtræk fra Rigspolitiets Kriminalregister, der viser om den pågældende person er straffet efter bestemmelser i straffeloven, der vedrører seksuelle forhold til børn under 15 år.

Børneattester skal hentes på alle, som foreningen ansætter eller beskæftiger, og har direkte kontakt med børn under 15 år. Det har ingen betydning om personerne modtager løn eller ej.

Erklæring

Fra 2010 er det et krav, at alle folkeoplysende foreninger, der modtager kommunale tilskud eller får anvist lokaler, skal sende en erklæring om, at de overholder loven om børneattester.

Erklæringen skal indsendes af alle. Også aftenskoler og foreninger, der ikke har medlemmer under 15 år.

Indsendelse af erklæringen til Center for Kultur & Fritid er en forudsætning for at kunne modtage kommunale tilskud og få anvist lokaler. Tilskud og anviste lokaler kan fratages indtil erklæringen er indsendt.

Erklæringen skal indsendes en gang årligt. Foreningerne vil modtage besked om frist for indsendelse.

Har din forening medlemmer under 15 år

Så skal I indhente børneattester på de personer, der har direkte kontakt med børn under 15 år. Børneattesten indhentes hos Rigspolitiet, og der skal bruges et fortrykt skema som udleveres hos politiet.

Børneattesterne skal ikke indsendes til Center for Kultur & Fritid, men er til foreningens eget brug.

Endelig skal I indsende erklæring om, at I indhenter børneattester, når det er aktuelt. Erklæringen sendes til Center for Kultur & Fritid. Den må gerne sendes i scannet form med underskrifter.

Har din forening ingen medlemmer under 15 år

Så skal I kun indsende erklæring om, at I indhenter børneattester, hvis det bliver aktuelt.

Erklæringen sendes til Center for Kultur & Fritid. Den må gerne sendes i scannet form med underskrifter.