晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

Statistik

I forbindelse med indsatsen for unge under 25 år, skal den enkelte kommune årligt fastsætte måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for kommunens 9. og 10. klasses elever. Måltallene fordeles på erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser.

Nationale målsætninger i forhold til unges valg af ungdomsuddannelse:

  • 90% af de 25 årige skal have gennemført en ungdomsuddannelse i 2030.
  • Andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til en uddannelse eller arbejdsmarkedet, skal være halveret.
  • Mindst 25 procent skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2020. Andelen skal op på min 30 procent i 2025.

Du kan se hele rapporten, samt de tidligere udgaver af “Tal på vejen” tilbage fra 2014 til højre på siden.