晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

Greve Kommune har en vifte af tilbud der er rettet mod børn og unge der har brug for en særlig støtte i skolen

Specialskoler i Greve Kommune

I Greve Kommune er der 2 specialskoler, som elever kan visiteres til gennem Familierådgivningen i Center for Børn & Familier


 

Visitionstilbud i skolen

I Greve Kommune kan der visiteres til forskellige tilbud i skolen. Dette sker oftest gennem visitation hos Familierådgivningen eller PPR

Skolesundhedsplejerske

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Gadeteam